Strona główna
  1. Wiadomości
  2. O cukrzycy
  3. Porady
  4. Sprzęt i leki
  5. Więcej
  6. Przydatne
  7. O portalu
diabetyk24.pl
Accu-Chek Instant

FreeStyle Libre 2

Ypsomed

Dexcom One+
Artykuły
O cukrzycy
Cukrzyca typu 2
Odżywianie
Pompy insulinowe
Monitoring glikemii
Glukometry
Nakłuwacze
Peny
Insuliny

Dodaj komentarz
Ministerstwo Zdrowia

Zmiana zarządzenia MZ w sprawie powołania Zespołu

dodano: 9 września 2005 r., źródło: www.mz.gov.pl

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania programu polityki zdrowotnej, dotyczącego prewencji i leczenia cukrzycy

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)
z dnia 7 września 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania programu polityki zdrowotnej, dotyczącego prewencji i leczenia cukrzycy


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:


§ 1.


W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania programu polityki zdrowotnej, dotyczącego prewencji i leczenia cukrzycy (Dz.Urz. Min.Zdrow. Nr 9, poz. 38) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład Zespołu wchodzą: 1) Przewodniczący Zespołu - prof. dr hab. Krzysztof Strojek – Konsultant Krajowy w dziedzinie diabetologii;


2) Zastępcy Przewodniczącego:

a) Dariusz Adamczewski – Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej,
b) Prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki – Prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego;


3) Członkowie Zespołu:

a) Dr hab. med. Elżbieta Bandurska-Stankiewicz – Konsultant w dziedzinie diabetologii dla województwa warmińsko-mazurskiego,
b) Prof. zw. dr hab. med. Anna Czech – Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Akademii Medycznej w Warszawie,
c) Doc. dr hab. Przemysława Jarosz-Chobot – Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach,
d) Prof. dr hab. med. Teresa Kasperska-Czyżyk – Konsultant d/s diabetologii w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,
e) Dr Grażyna Kruk-Kupiec – Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa,
f) Dr hab. med. Anna Noczyńska – Kierownik Katedry i Kliniki Endokrynologii Wieku Rozwojowego i Diabetologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu,
g) Andrzej Bauman – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków,
h) Prof. dr hab. med. Jerzy Bodalski – Kierownik Kliniki Chorób Dzieci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
i) Prof. dr hab. med. Józef Drzewoski – Kierownik Kliniki Propedeutyki Interny z Oddziałem Framakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
j) Dr hab. med. Witold Lukas – Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej,
k) Prof. zw. dr hab. med. Władysław Grzeszczak – Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu,
l) Dr Paweł Kawalec – Zakład Gospodarki Lekiem w Instytucie Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
ł) Prof. zw. dr hab. med. Zbigniew Szybiński – Klinika Endokrynologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
m) Prof. Jan Tatoń - Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Akademii Medycznej w Warszawie."


2) § 6 otrzymuje brzmienie:
"§ 6. Przewodniczący Zespołu przedstawi ministrowi właściwemu do spraw zdrowia projekt opracowanego programu polityki zdrowotnej."


§ 2.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, koniecznie polubcie nasz profil na FB!


Wszelkie materiały (w szczególności materiały i opracowania własne) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.reklama
Najnowsze komentarze [0]

Masz swoją opinię na ten temat? Tu jest miejsce, gdzie możesz ją wyrazić! Pisz, komentuj i dyskutuj. Pamiętaj o tym, że nie będą tolerowane niecenzuralne wypowiedzi i wulgaryzmy.


Nie ma jeszcze żadnych komentarzy
Bądź pierwszy, dodaj swoją opinię!
Powrót Do góry

mojacukrzyca.org - Ministerstwo Zdrowia: Zmiana zarządzenia MZ w sprawie powołania Zespołu
Jeżeli na tej stronie widzisz błąd lub masz uwagi, napisz do nas.Eversense E3
Refundacja CGM
Przydatne
Informacje
Bądź na bieżąco!
Kącik literacki
Wszystko o Accu-Chek
Specjalista radzi
DiABEtyK
Na komputer i telefon
Ministerstwo Zdrowia
Światowy Dzień Cukrzycy
Cukrzyca tamtych lat
DME obrzęk plamki
Ciekawostki
O portalu

Redakcja portalu | Napisz do redakcji | Newsletter | O portalu | Media o portalu | Linki | Partnerzy | Nasze bannery | Logo do pobrania | Patronat medialny
Portal mojacukrzyca.org ma charakter jedynie informacyjny. Wszelkie decyzje odnośnie leczenia muszą być podejmowane w porozumieniu z lekarzem i za jego zgodą.
Portal jest prowadzony przez osobę fizyczną wyłącznie w celach osobistych. | Copyright © mojacukrzyca.org 2001-2024 Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Ostatnia modyfikacja: Sobota, 13 lipca 2024 r.

Zadaj pytanie on-line