Strona główna
 1. Wiadomości
 2. O cukrzycy
 3. Porady
 4. Sprzęt i leki
 5. Więcej
 6. Przydatne
 7. O portalu
diabetyk24.pl
Accu-Chek Instant

FreeStyle Libre 2

Ypsomed

Dexcom One+
Artykuły
O cukrzycy
Cukrzyca typu 2
Odżywianie
Pompy insulinowe
Monitoring glikemii
Glukometry
Nakłuwacze
Peny
Insuliny

Dodaj komentarz
Artykuły

CUKRZYCA: Lista bezpłatnych leków dla osób, które ukończyły 65 lat oraz dla dzieci i młodzieży do 18 lat

źródło: oprac. własne, Ministerstwo Zdrowia, dodano: 17 października 2023 r.

Ministerstwo Zdrowia rozszerzyło program bezpłatnych leków. Z wybranych bezpłatnych leków mogą obecnie korzystać osoby, które ukończyły 65 lat, a także dzieci i młodzież do 18 urodzin. Rozwiązania dla osób 65+ oraz dzieci i młodzieży 18 - są analogiczne do tych obowiązujących przy wystawianiu i realizacji bezpłatnych leków dla osób powyżej 75 lat - nie zmieniły się zasady i warunki wystawiania recept, a jedynie poszerzony został katalog osób uprawnionych do bezpłatnych produktów. Przygotowaliśmy spis bezpłatnych leków stosowanych przy CUKRZYCY!

Rozszerzenie programu bezpłatnych leków wynika z ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1733). Jednocześnie zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept (Dz. U. z 2023 r. poz. 1734), które umożliwia realizację ww. uprawnień. Przepisy te weszły w życie 30 sierpnia 2023 r.

Kto może otrzymać leki bezpłatnie?

Aby otrzymać lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny bezpłatnie należy spełnić następujące warunki:
 • pacjent nie ukończył 18 lat lub ukończył 65 lat - warunek ten musi spełnić zarówno w dniu wystawienia recepty, jak i jej realizacji (nie jest możliwa bezpłatna realizacja recepty z datą "realizacji od dnia" po ukończeniu 18 lat);
 • lek znajduje się w wykazie leków refundowanych w załączniku D1 (w przypadku pacjentów poniżej 18 roku życia) lub D2 (w przypadku pacjentów powyżej 65 roku życia);
 • lekarz zdiagnozował u pacjenta schorzenie, które zawiera się w zakresie wskazań objętych refundacją dla danego leku (załącznik A1, A2 lub A3 do obwieszczenia);
 • na recepcie w rubryce "kod uprawnień" lekarz wpisze "DZ" - w przypadku pacjentów poniżej 18 roku życia lub "S" w przypadku pacjentów powyżej 65 roku życia;
 • pacjent jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej.
Więcej pytań i odpowiedzi w sprawie bezpłatnych leków dla osób, które ukończyły 65 lat oraz dla dzieci i młodzieży do 18 lat jest dostępne na https://www.gov.pl/web/zdrowie/bezplatne-leki

STAN NA 1 WRZEŚNIA 2023 ROKU!


Lista bezpłatnych leków dla osób PONIŻEJ 18. roku życia (CUKRZYCA)

Hormony trzustki

1. Glucagoni hydrochloridum
 • GlucaGen 1 mg HypoKit, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1 mg, 1 fiol., GTIN: 5909990693313
2. Levothyroxinum natricum
 • Letrox 100, tabl., 100 µg, 50 szt., GTIN: 5909990168910
Leki stosowane w chorobach tarczycy

1. Levothyroxinum natricum
 • Letrox 50, tabl., 50 µg, 50 szt., GTIN: 5909990374014
 • Euthyrox N 88 µg, tabl., 88 µg, 50 szt., GTIN: 5909990718986
 • Euthyrox N 112 µg, tabl., 112 µg, 50 szt., GTIN: 5909990719006
 • Euthyrox N 137 µg, tabl., 137 µg, 50 szt., GTIN: 5909990719037
 • Letrox 150, tabl., 150 µg, 50 szt., GTIN: 5909990820610
 • Euthyrox N 25, tabl., 25 µg, 50 szt., GTIN: 5909991051112
 • Euthyrox N 25, tabl., 25 µg, 100 szt., GTIN: 5909991051129
 • Euthyrox N 50, tabl., 50 µg, 50 szt., GTIN: 5909991051211
 • Euthyrox N 50, tabl., 50 µg, 100 szt., GTIN: 5909991051228
 • Euthyrox N 75, tabl., 75 µg, 50 szt., GTIN: 5909991051310
 • Euthyrox N 75, tabl., 75 µg, 100 szt., GTIN: 5909991051327
 • Euthyrox N 100, tabl., 100 µg, 50 szt., GTIN: 5909991051419
 • Euthyrox N 100, tabl., 100 µg, 100 szt., GTIN: 5909991051426
 • Euthyrox N 125, tabl., 125 µg, 50 szt., GTIN: 5909991051518
 • Euthyrox N 125, tabl., 125 µg, 100 szt., GTIN: 5909991051525
 • Euthyrox N 150, tabl., 150 µg, 50 szt., GTIN: 5909991051617
 • Euthyrox N 150, tabl., 150 µg, 100 szt., GTIN: 5909991051624
 • Euthyrox N 175, tabl., 175 µg, 50 szt., GTIN: 5909991051716
 • Euthyrox N 200, tabl., 200 µg, 50 szt., GTIN: 5909991051815
 • Letrox 75 mikrogramów, tabl., 75 μg, 50 szt., GTIN: 5909991107260
 • Letrox 125 mikrogramów, tabl., 125 μg, 50 szt., GTIN: 5909991107307
 • Eferox, tabl., 50 μg, 50 szt., GTIN: 5909991431884
 • Eferox, tabl., 50 μg, 100 szt., GTIN: 5909991431891
 • Eferox, tabl., 100 μg, 50 szt., GTIN: 5909991431907
 • Eferox, tabl., 100 μg, 100 szt., GTIN: 5909991431914
 • Althyxin, tabl., 75 μg, 50 szt., GTIN: 5909991439675
 • Althyxin, tabl., 75 μg, 100 szt., GTIN: 5909991439682
 • Althyxin, tabl., 100 μg, 50 szt., GTIN: 5909991439699
 • Althyxin, tabl., 100 μg, 100 szt., GTIN: 5909991439705
 • Althyxin, tabl., 125 μg, 50 szt., GTIN: 5909991439712
 • Althyxin, tabl., 125 μg, 100 szt., GTIN: 5909991439729
 • Althyxin, tabl., 150 µg, 50 szt., GTIN: 5909991439736
 • Althyxin, tabl., 150 µg, 100 szt., GTIN: 5909991439743
 • Althyxin, tabl., 175 µg, 50 szt., GTIN: 5909991439750
 • Althyxin, tabl., 200 µg, 50 szt., GTIN: 5909991439774
Leki stosowane w cukrzycy

1. Insulinum aspartum
 • NovoMix 30 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j/ml, 5 wkł.po 3 ml, GTIN: 5909990879915
 • NovoMix 50 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j/ml, 5 wkł.po 3ml, GTIN: 5909990614981
 • NovoRapid Penfill, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j/ml, 5 wkł.po 3 ml, GTIN: 5909990451814
 • Fiasp, roztwór do wstrz., 100 j.m./ml, 1 fiol. a 10 ml, GTIN: 5909991378059
 • Fiasp, roztwór do wstrz., 100 j.m./ml, 5 wkł.po 3 ml, GTIN: 5909991306298
 • NovoRapid, roztwór do wstrzykiwań, 100 j/ml, 1 fiol.po 10 ml, GTIN: 5909991369668
 • Insulin aspart Sanofi, roztwór do wstrzykiwań, 100 j/ml, 10 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar, GTIN: 5909991429171
2. Insulinum degludecum
 • Tresiba, roztwór do wstrzykiwań, 100 j./ml, 10 wkł.po 3 ml, GTIN: 5712249124441
3. Insulinum degludecum + Insulinum aspartum
 • Ryzodeg, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml, 5 wkł.po 3 ml Penfill, GTIN: 5909991371562
4. Insulinum detemirum
 • Levemir, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j/ml, 5 wkł.po 3 ml (Penfill), GTIN: 5909990005741
5. Insulinum glarginum
 • Lantus, roztwór do wstrzykiwań, 100 j/ml, 5 wkladów po 3 ml, GTIN: 5909990895717
 • Lantus, roztwór do wstrzykiwań, 100 j/ml, 5 wstrzykiwaczy SoloStar po 3 ml, GTIN: 5909990617555
 • Toujeo, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 300 j/ml, 10 wstrzykiwaczy SoloStar po 1,5 ml, GTIN: 5909991231538
 • Abasaglar, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml, 10 wkł.po 3 ml, GTIN: 5909991201982
6. Insulinum glulisinum
 • Apidra, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml, 5 wstrz. SoloStar po 3 ml, GTIN: 5909990617197
 • Apidra, roztwór do wstrzykiwań, 100 j./ml, 5 wkł.po 3 ml, GTIN: 5909990008575
 • Apidra, roztwór do wstrzykiwań, 100 j./ml, 1 fiol.po 10 ml, GTIN: 5909990008483
7. Insulinum humanum
 • Mixtard 50 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml, 5 wkł.po 3 ml, GTIN: 5909990348121
 • Insuman Comb 25, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml, 5 wstrzykiwaczy SoloStar po 3 ml , GTIN: 5909990672585
 • Mixtard 30 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml, 5 wkł.po 3 ml, GTIN: 5909990238323
 • Humulin M3 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml, 5 wkł.po 3 ml, GTIN: 5909990246014
 • Gensulin M30 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml, 5 wkł.po 3 ml, GTIN: 5909990853113
 • Gensulin M40 (40/60), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml, 5 wkł.po 3 ml, GTIN: 5909990853311
 • Gensulin M50 (50/50), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml, 5 wkł.po 3 ml, GTIN: 5909990853519
 • Polhumin Mix - 2, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml, 5 wkł.po 3 ml, GTIN: 5909991022921
 • Polhumin Mix - 3, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml, 5 wkł.po 3 ml, GTIN: 5909991023027
 • Polhumin Mix - 4, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml, 5 wkł.po 3 ml, GTIN: 5909991023126
 • Polhumin Mix - 5, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml, 5 wkł.po 3 ml, GTIN: 5909991023324
 • Gensulin M30 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml, 10 wkł.po 3 ml, GTIN: 5909990958566
 • Gensulin M40 (40/60), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml, 10 wkł.po 3 ml, GTIN: 5909990958573
 • Gensulin M50 (50/50), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml, 10 wkł.po 3 ml, GTIN: 5909990958580
 • Gensulin N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml, 10 wkł.po 3 ml, GTIN: 5909990958597
 • Gensulin R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml, 10 wkł.po 3 ml, GTIN: 5909990958603
 • Insuman Basal, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml, 5 wstrzykiwaczy SoloStar po 3 ml , GTIN: 5909990672448
 • Humulin N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml, 5 wkł.po 3 ml, GTIN: 5909990246717
 • Insulatard Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml, 5 wkł.po 3 ml, GTIN: 5909990348923
 • Gensulin N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml, 5 wkł.po 3 ml, GTIN: 5909990852413
 • Polhumin N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml, 5 wkł.po 3 ml, GTIN: 5909991022525
 • Actrapid Penfill, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml, 5 wkł.po 3 ml, GTIN: 5909990237920
 • Humulin R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml, 5 wkł.po 3 ml, GTIN: 5909990247011
 • Gensulin R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml, 5 wkł.po 3 ml, GTIN: 5909990852116
 • Polhumin R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml, 5 wkł.po 3 ml, GTIN: 5909991022822
8. Insulinum lisprum
 • Humalog Mix25, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml, 5 wkł.po 3 ml, GTIN: 5909990455010
 • Humalog Mix50, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml, 5 wkł.po 3 ml, GTIN: 5909990455614
 • Insulin Lispro Sanofi, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 100 j./ml, 10 wstrz. 3 ml SoloStar, GTIN: 5909991333553
 • Liprolog, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml, 10 wkł.po 3 ml, GTIN: 5909990005536
 • Liprolog KwikPen, roztwór do wstrz., 200 j.m./ml, 5 wstrzyk. po 3 ml, GTIN: 5999885490165
 • Liprolog Junior KwikPen, roztwór do wstrz., 100 j.m./ml, 5 wstrzyk. po 3 ml, GTIN: 5907677973123
 • Humalog, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml, 5 wkł.po 3 ml, GTIN: 5909990692422
9. Metformini hydrochloridum
 • Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg, 30 szt., GTIN: 5909990053056
 • Formetic, tabl. powl., 500 mg, 30 szt., GTIN: 5909990078943
 • Formetic, tabl. powl., 500 mg, 60 szt., GTIN: 5909990078950
 • Formetic, tabl. powl., 1000 mg, 30 szt., GTIN: 5909990078974
 • Formetic, tabl. powl., 1000 mg, 60 szt., GTIN: 5909990078981
 • Formetic, tabl. powl., 850 mg, 30 szt., GTIN: 5909990079001
 • Formetic, tabl. powl., 850 mg, 60 szt., GTIN: 5909990079025
 • Metformax 500, tabl., 500 mg, 30 szt., GTIN: 5909990126316
 • Glucophage XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 750 mg, 30 szt., GTIN: 5909990213429
 • Siofor 1000, tabl. powl., 1000 mg, 30 szt., GTIN: 5909990220984
 • Siofor 1000, tabl. powl., 1000 mg, 60 szt., GTIN: 5909990220991
 • Siofor 1000, tabl. powl., 1000 mg, 90 szt., GTIN: 5909990221004
 • Siofor 1000, tabl. powl., 1000 mg, 120 szt., GTIN: 5909990221028
 • Metformax 850, tabl., 850 mg, 30 szt., GTIN: 5909990450718
 • Siofor 500, tabl. powl., 500 mg, 30 szt., GTIN: 5909990457212
 • Siofor 500, tabl. powl., 500 mg, 60 szt., GTIN: 5909990457229
 • Siofor 850, tabl. powl., 850 mg, 30 szt., GTIN: 5909990457311
 • Glucophage XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg, 30 szt. (2 blist.po 15 szt.), GTIN: 5909990624751
 • Metformax SR 500, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg, 30 szt., GTIN: 5909990652112
 • Etform 500, tabl. powl., 500 mg, 60 szt. (6 blist.po 10 szt.), GTIN: 5909990698141
 • Etform 500, tabl. powl., 500 mg, 90 szt. (9 blist.po 10 szt.), GTIN: 5909990698172
 • Etform 850, tabl. powl., 850 mg, 60 szt. (6 blist.po 10 szt.), GTIN: 5909990698257
 • Etform 850, tabl. powl., 850 mg, 90 szt. (9 blist.po 10 szt.), GTIN: 5909990698271
 • Metformin Bluefish, tabl. powl., 500 mg, 30 szt., GTIN: 5909990705474
 • Metformin Bluefish, tabl. powl., 850 mg, 30 szt., GTIN: 5909990705726
 • Metformin Bluefish, tabl. powl., 1000 mg, 30 szt., GTIN: 5909990705894
 • Glucophage 1000 mg, tabl. powl., 1000 mg, 30 szt. (2 blist.po 15 szt.), GTIN: 5909990717248
 • Avamina, tabl. powl., 500 mg, 30 szt., GTIN: 5909990765379
 • Avamina, tabl. powl., 850 mg, 30 szt., GTIN: 5909990765393
 • Avamina, tabl. powl., 1000 mg, 30 szt., GTIN: 5909990765423
 • Glucophage 500 mg, tabl. powl., 500 mg, 30 szt., GTIN: 5909990789276
 • Glucophage 850 mg, tabl. powl., 850 mg, 30 szt., GTIN: 5909990789290
 • Avamina, tabl. powl., 500 mg, 60 szt., GTIN: 5909990765386
 • Avamina, tabl. powl., 850 mg, 60 szt., GTIN: 5909990765409
 • Avamina, tabl. powl., 1000 mg, 60 szt., GTIN: 5909990765430
 • Glucophage XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1000 mg, 60 szt., GTIN: 5909990864461
 • Glucophage XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 750 mg, 60 szt., GTIN: 5909990213436
 • Glucophage, tabl. powl., 850 mg, 60 szt., GTIN: 5909990789306
 • Glucophage XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg, 60 szt. (4 blist.po 15 szt.), GTIN: 5909990624768
 • Siofor 850, tabl. powl., 850 mg, 60 szt., GTIN: 5909990457328
 • Metformax 850, tabl., 850 mg, 60 szt., GTIN: 5909990935260
 • Metformax 500, tabl., 500 mg, 60 szt., GTIN: 5909990935253
 • Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg, 60 szt., GTIN: 5909990933181
 • Siofor 500, tabl. powl., 500 mg, 120 szt., GTIN: 5909990457236
 • Siofor 850, tabl. powl., 850 mg, 120 szt., GTIN: 5909990457335
 • Siofor 500, tabl. powl., 500 mg, 90 szt., GTIN: 4013054024331
 • Siofor 850, tabl. powl., 850 mg, 90 szt., GTIN: 4013054024348
 • Formetic, tabl. powl., 500 mg, 90 szt., GTIN: 5909990078967
 • Formetic, tabl. powl., 850 mg, 90 szt., GTIN: 5909990079032
 • Formetic, tabl. powl., 1000 mg, 90 szt., GTIN: 5909990078998
 • Metformax SR 500, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg, 60 szt., GTIN: 5909990933167
 • Metformax SR 500, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg, 90 szt., GTIN: 5909990933174
 • Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg, 90 szt., GTIN: 5909990933198
 • Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg, 120 szt., GTIN: 5909991252069
 • Metformax 850, tabl., 850 mg, 90 szt., GTIN: 5909990935277
 • Etform, tabl. powl., 1000 mg, 60 szt., GTIN: 5909991352400
 • Etform, tabl. powl., 1000 mg, 120 szt., GTIN: 5909991352417
 • Symformin XR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg, 30 szt., GTIN: 5909991271695
 • Symformin XR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 750 mg, 30 szt., GTIN: 5909991271732
 • Symformin XR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg, 60 szt, GTIN: 5909991271701
 • Symformin XR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1000 mg, 30 szt., GTIN: 5909991271756
 • Symformin XR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 750 mg, 60 szt, GTIN: 5909991271749
 • Symformin XR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1000 mg, 60 szt, GTIN: 5909991271763
 • Avamina, tabl. powl., 1000 mg, 90 szt., GTIN: 5903792661600
 • Avamina, tabl. powl., 850 mg, 90 szt., GTIN: 5903792661587
 • Avamina, tabl. powl., 500 mg, 90 szt., GTIN: 5903792661563
 • Formetic, tabl. powl., 500 mg, 120 szt., GTIN: 5903060614406
 • Formetic, tabl. powl., 850 mg, 120 szt., GTIN: 5903060614420
 • Formetic, tabl. powl., 1000 mg, 120 szt., GTIN: 5903060614444
 • Metformax SR 750, tabl. o przedł. uwalnianiu, 750 mg, 30 szt., GTIN: 5909991404895
 • Metformax SR 750, tabl. o przedł. uwalnianiu, 750 mg, 60 szt., GTIN: 5909991404901
 • Avamina SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg, 60 szt., GTIN: 5909991395254
 • Avamina SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg, 90 szt., GTIN: 5909991395261
 • Avamina SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 750 mg, 60 szt., GTIN: 5909991395292
 • Avamina SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg, 120 szt., GTIN: 5909991395278
 • Avamina SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1000 mg, 30 szt., GTIN: 5909991395322
 • Avamina SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 750 mg, 30 szt., GTIN: 5909991395285
 • Avamina SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1000 mg, 60 szt., GTIN: 5909991395339
 • Avamina SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg, 30 szt., GTIN: 5909991395247
 • Metformax SR 1000, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1000 mg, 30 szt., GTIN: 5909991404918
 • Metformax SR 1000, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1000 mg, 60 szt., GTIN: 5909991404925
 • Siofor XR 1000 mg, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1000 mg, 120 szt., GTIN: 5909991394585
 • Siofor XR 1000 mg, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1000 mg, 30 szt., GTIN: 5909991394554
 • Siofor XR 750 mg, tabl. o przedł. uwalnianiu, 750 mg, 120 szt., GTIN: 5909991394516
 • Siofor XR 750 mg, tabl. o przedł. uwalnianiu, 750 mg, 30 szt., GTIN: 5909991394486
 • Siofor XR 500 mg, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg, 30 szt., GTIN: 5909991394431
 • Siofor XR 500 mg, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg, 120 szt., GTIN: 5909991394462
 • Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg, 120 szt., GTIN: 5909991425845
 • Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg, 90 szt., GTIN: 5909991425838
 • Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg, 60 szt., GTIN: 5909991425821
 • Metcrean, tabl. powl., 500 mg, 30 szt., GTIN: 5909991415303
 • Metcrean, tabl. powl., 500 mg, 60 szt., GTIN: 5909991415310
 • Metcrean, tabl. powl., 500 mg, 90 szt., GTIN: 5909991415327
 • Metcrean, tabl. powl., 850 mg, 30 szt., GTIN: 5909991415334
 • Metcrean, tabl. powl., 850 mg, 60 szt., GTIN: 5909991415341
 • Metcrean, tabl. powl., 850 mg, 90 szt., GTIN: 5909991415358
 • Metcrean, tabl. powl., 1000 mg, 60 szt., GTIN: 5909991415372
 • Metcrean XR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg, 60 szt., GTIN: 5909991415631
 • Metcrean XR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg, 90 szt., GTIN: 5909991415648
 • Metcrean XR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg, 30 szt., GTIN: 5909991415624
 • Etform SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg, 30 szt, GTIN: 7613421049256
 • Etform SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg, 60 szt., GTIN: 7613421049263
 • Etform SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg, 120 szt., GTIN: 7613421049270
 • Etform SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 750 mg, 30 szt, GTIN: 7613421049287
 • Etform SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 750 mg, 60 szt., GTIN: 7613421049294
 • Etform SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 750 mg, 120 szt., GTIN: 7613421049300
 • Etform SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1000 mg, 30 szt, GTIN: 7613421049317
 • Etform SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1000 mg, 60 szt., GTIN: 7613421049324
 • Etform SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1000 mg, 120 szt., GTIN: 7613421049331
 • Zenofor SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg, 30 szt, GTIN: 5909991453497
 • Zenofor SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg, 60 szt., GTIN: 5909991453473
 • Zenofor SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 750 mg, 30 szt, GTIN: 5909991453510
 • Zenofor SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 750 mg, 60 szt., GTIN: 5909991453534
 • Zenofor SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1000 mg, 30 szt, GTIN: 5909991453558
 • Zenofor SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1000 mg, 60 szt., GTIN: 5909991453572
 • Diabufor XR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1000 mg, 60 szt., GTIN: 5909991454722
 • Diabufor XR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg, 60 szt., GTIN: 5909991454654
 • Diabufor XR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 750 mg, 60 szt., GTIN: 5909991454708
 • Ranmet XR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg, 60 szt., GTIN: 5909991195977
 • Ranmet XR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 750 mg, 60 szt., GTIN: 5909991196042
 • Ranmet XR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1000 mg, 60 szt., GTIN: 5909991196110
 • Zenofor, tabl. powl., 1000 mg, 90 szt., GTIN: 5909991488390
 • Zenofor, tabl. powl., 1000 mg, 120 szt., GTIN: 5909991488413
 • Zenofor, tabl. powl., 500 mg, 30 szt., GTIN: 5909991488086
 • Zenofor, tabl. powl., 500 mg, 60 szt., GTIN: 5909991488116
 • Zenofor, tabl. powl., 500 mg, 90 szt., GTIN: 5909991488147
 • Zenofor, tabl. powl., 500 mg, 120 szt., GTIN: 5909991488161
 • Zenofor, tabl. powl., 850 mg, 30 szt., GTIN: 5909991488215
 • Zenofor, tabl. powl., 850 mg, 60 szt., GTIN: 5909991488253
 • Zenofor, tabl. powl., 850 mg, 90 szt., GTIN: 5909991488277
 • Zenofor, tabl. powl., 850 mg, 120 szt., GTIN: 5909991488291
 • Zenofor, tabl. powl., 1000 mg, 30 szt., GTIN: 5909991488345
 • Zenofor, tabl. powl., 1000 mg, 60 szt., GTIN: 5909991488376

DLA OSÓB POWYŻEJ 65. roku życia (CUKRZYCA)

Hormony trzustki

1. Glucagoni hydrochloridum
 • GlucaGen 1 mg HypoKit, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1 mg, 1 fiol., GTIN: 5909990693313
2. Levothyroxinum natricum
 • Letrox 100, tabl., 100 µg, 50 szt., GTIN: 5909990168910
Leki stosowane w cukrzycy

1. Acarbosum
 • Glucobay 100, tabl., 100 mg, 30 szt., GTIN: 5909990285518
 • Adeksa, tabl., 100 mg, 30 szt., GTIN: 5909990893423
 • Adeksa, tabl., 50 mg, 30 szt., GTIN: 5909990893386
2. Canagliflozinum
 • Invokana, tabl. powl., 100 mg, 30 szt., GTIN: 5909991096106
3. Dapagliflozinum
 • Forxiga, tabl. powl., 10 mg, 30 szt., GTIN: 5909990975884
4. Dulaglutidum
 • Trulicity, roztwór do wstrzykiwań, 1.5 mg, 2 wstrzykiwacze po 0,5 ml, GTIN: 5909991219161
 • Trulicity, roztwór do wstrzykiwań, 3 mg, 2 wstrzykiwacze po 0,5 ml, GTIN: 8594012697638
 • Trulicity, roztwór do wstrzykiwań, 4.5 mg, 2 wstrzykiwacze po 0,5 ml, GTIN: 8594012697645
 • Trulicity, roztwór do wstrzykiwań, 0.75 mg, 2 wstrzykiwacze po 0,5 ml, GTIN: 5909991219130
5. Empagliflozinum
 • Jardiance, tabl. powl., 10 mg, 28 szt., GTIN: 5909991138509
6. Gliclazidum
 • Diabrezide, tabl., 80 mg, 40 szt., GTIN: 5909990359912
 • Diaprel MR, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg, 60 szt., GTIN: 5909990443017
 • Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg, 60 szt., GTIN: 5909990647224
 • Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg, 90 szt., GTIN: 5909990647231
 • Diazidan, tabl., 80 mg, 60 szt., GTIN: 5909990911127
 • Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg, 30 szt., GTIN: 5909991056100
 • Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg, 60 szt., GTIN: 5909991056131
 • Symazide MR 60 mg, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg, 30 szt., GTIN: 5909991257392
 • Gliclada, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 90 mg, 30 szt., GTIN: 5909991267230
 • Oziclide MR, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg, 60 tabl., GTIN: 5909991226305
 • Oziclide MR, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg, 30 tabl., GTIN: 5909991226299
 • Clazicon, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg, 60 szt., GTIN: 5909991267155
 • Clazicon, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg, 30 szt., GTIN: 5909991267162
 • Glikuron, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 60 mg, 60 szt., GTIN: 5909991263171
 • Glikuron, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 60 mg, 30 szt., GTIN: 5909991256548
 • Salson, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg, 60 szt., GTIN: 5909991267193
 • Salson, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg, 30 szt., GTIN: 5909991267186
 • Symazide MR 60 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg, 60 szt., GTIN: 5909991257408
 • Symazide MR 30, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg, 60 szt., GTIN: 5909991291648
 • Diagen, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg, 30 szt., GTIN: 5909991216023
7. Glimepiridum
 • GlimeHexal 1, tabl., 1 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), GTIN: 5909990337453
 • GlimeHexal 2, tabl., 2 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), GTIN: 5909990337521
 • GlimeHexal 3, tabl., 3 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), GTIN: 5909990338078
 • GlimeHexal 4, tabl., 4 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), GTIN: 5909990338146
 • GlimeHexal 6, tabl., 6 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.), GTIN: 5909990338207
 • Amaryl 1, tabl., 1 mg, 30 szt., GTIN: 5909990744817
 • Amaryl 2, tabl., 2 mg, 30 szt., GTIN: 5909990744916
 • Amaryl 3, tabl., 3 mg, 30 szt., GTIN: 5909990745012
 • Amaryl 4, tabl., 4 mg, 30 szt., GTIN: 5909990745111
 • Diaril, tabl., 1 mg, 30 szt., GTIN: 5909990566082
 • Diaril, tabl., 2 mg, 30 szt., GTIN: 5909990566105
 • Diaril, tabl., 3 mg, 30 szt., GTIN: 5909990566129
 • Diaril, tabl., 4 mg, 30 szt., GTIN: 5909990566143
 • Symglic, tabl., 1 mg, 30 szt., GTIN: 5909990570348
 • Symglic, tabl., 2 mg, 30 szt., GTIN: 5909990570355
 • Symglic, tabl., 3 mg, 30 szt., GTIN: 5909990570362
 • Symglic, tabl., 6 mg, 30 szt., GTIN: 5909990570379
 • Symglic, tabl., 4 mg, 30 szt., GTIN: 5909990573196
 • Glibetic 4 mg, tabl., 4 mg, 30 szt., GTIN: 5909991097318
 • Glibetic 3 mg, tabl., 3 mg, 30 szt., GTIN: 5909991097417
 • Glibetic 2 mg, tabl., 2 mg, 30 szt., GTIN: 5909991097516
 • Glibetic 1 mg, tabl., 1 mg, 30 szt., GTIN: 5909991097615
8. Glipizidum
 • Glipizide BP, tabl., 5 mg, 30 szt., GTIN: 5909990791712
9. Insulinum aspartum
 • NovoMix 30 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j/ml, 5 wkł.po 3 ml, GTIN: 5909990879915
 • NovoMix 50 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j/ml, 5 wkł.po 3ml, GTIN: 5909990614981
 • NovoRapid Penfill, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j/ml, 5 wkł.po 3 ml, GTIN: 5909990451814
 • Fiasp, roztwór do wstrz., 100 j.m./ml, 1 fiol. a 10 ml, GTIN: 5909991378059
 • Fiasp, roztwór do wstrz., 100 j.m./ml, 5 wkł.po 3 ml, GTIN: 5909991306298
 • NovoRapid, roztwór do wstrzykiwań, 100 j/ml, 1 fiol.po 10 ml, GTIN: 5909991369668
 • Insulin aspart Sanofi, roztwór do wstrzykiwań, 100 j/ml, 10 wstrzykiwaczy 3 ml SoloStar, GTIN: 5909991429171
10. Insulinum degludecum
 • Tresiba, roztwór do wstrzykiwań, 100 j./ml, 10 wkł.po 3 ml, GTIN: 5712249124441
11. Insulinum degludecum + Insulinum aspartum
 • Ryzodeg, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml, 5 wkł.po 3 ml Penfill, GTIN: 5909991371562
12. Insulinum detemirum
 • Levemir, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j/ml, 5 wkł.po 3 ml (Penfill), GTIN: 5909990005741
13. Insulinum glarginum
 • Lantus, roztwór do wstrzykiwań, 100 j/ml, 5 wkladów po 3 ml, GTIN: 5909990895717
 • Lantus, roztwór do wstrzykiwań, 100 j/ml, 5 wstrzykiwaczy SoloStar po 3 ml, GTIN: 5909990617555
 • Toujeo, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 300 j/ml, 10 wstrzykiwaczy SoloStar po 1,5 ml, GTIN: 5909991231538
 • Abasaglar, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml, 10 wkł.po 3 ml, GTIN: 5909991201982
14. Insulinum glarginum + Lixisenatidum
 • Suliqua, roztwór do wstrzykiwań, 100+50 j/ml+mcg/ml, 3 wstrzykiwacze po 3 ml, GTIN: 5909991315924
 • Suliqua, roztwór do wstrzykiwań, 100+33 j/ml+mcg/ml, 3 wstrzykiwacze po 3 ml, GTIN: 5909991315948
15. Insulinum glulisinum
 • Apidra, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml, 5 wstrz. SoloStar po 3 ml, GTIN: 5909990617197
 • Apidra, roztwór do wstrzykiwań, 100 j./ml, 5 wkł.po 3 ml, GTIN: 5909990008575
 • Apidra, roztwór do wstrzykiwań, 100 j./ml, 1 fiol.po 10 ml, GTIN: 5909990008483
16. Insulinum humanum
 • Mixtard 50 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml, 5 wkł.po 3 ml, GTIN: 5909990348121
 • Insuman Comb 25, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml, 5 wstrzykiwaczy SoloStar po 3 ml , GTIN: 5909990672585
 • Mixtard 30 Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml, 5 wkł.po 3 ml, GTIN: 5909990238323
 • Humulin M3 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml, 5 wkł.po 3 ml, GTIN: 5909990246014
 • Gensulin M30 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml, 5 wkł.po 3 ml, GTIN: 5909990853113
 • Gensulin M40 (40/60), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml, 5 wkł.po 3 ml, GTIN: 5909990853311
 • Gensulin M50 (50/50), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml, 5 wkł.po 3 ml, GTIN: 5909990853519
 • Polhumin Mix - 2, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml, 5 wkł.po 3 ml, GTIN: 5909991022921
 • Polhumin Mix - 3, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml, 5 wkł.po 3 ml, GTIN: 5909991023027
 • Polhumin Mix - 4, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml, 5 wkł.po 3 ml, GTIN: 5909991023126
 • Polhumin Mix - 5, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml, 5 wkł.po 3 ml, GTIN: 5909991023324
 • Gensulin M30 (30/70), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml, 10 wkł.po 3 ml, GTIN: 5909990958566
 • Gensulin M40 (40/60), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml, 10 wkł.po 3 ml, GTIN: 5909990958573
 • Gensulin M50 (50/50), zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml, 10 wkł.po 3 ml, GTIN: 5909990958580
 • Gensulin N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml, 10 wkł.po 3 ml, GTIN: 5909990958597
 • Gensulin R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml, 10 wkł.po 3 ml, GTIN: 5909990958603
 • Insuman Basal, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml, 5 wstrzykiwaczy SoloStar po 3 ml , GTIN: 5909990672448
 • Humulin N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml, 5 wkł.po 3 ml, GTIN: 5909990246717
 • Insulatard Penfill, zawiesina do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml, 5 wkł.po 3 ml, GTIN: 5909990348923
 • Gensulin N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml, 5 wkł.po 3 ml, GTIN: 5909990852413
 • Polhumin N, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml, 5 wkł.po 3 ml, GTIN: 5909991022525
 • Actrapid Penfill, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml, 5 wkł.po 3 ml, GTIN: 5909990237920
 • Humulin R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml, 5 wkł.po 3 ml, GTIN: 5909990247011
 • Gensulin R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml, 5 wkł.po 3 ml, GTIN: 5909990852116
 • Polhumin R, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml, 5 wkł.po 3 ml, GTIN: 5909991022822
17. Insulinum lisprum
 • Humalog Mix25, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml, 5 wkł.po 3 ml, GTIN: 5909990455010
 • Humalog Mix50, zawiesina do wstrzykiwań, 100 j.m./ml, 5 wkł.po 3 ml, GTIN: 5909990455614
 • Insulin Lispro Sanofi, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 100 j./ml, 10 wstrz. 3 ml SoloStar, GTIN: 5909991333553
 • Liprolog, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml, 10 wkł.po 3 ml, GTIN: 5909990005536
 • Liprolog KwikPen, roztwór do wstrz., 200 j.m./ml, 5 wstrzyk. po 3 ml, GTIN: 5999885490165
 • Liprolog Junior KwikPen, roztwór do wstrz., 100 j.m./ml, 5 wstrzyk. po 3 ml, GTIN: 5907677973123
 • Humalog, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml, 5 wkł.po 3 ml, GTIN: 5909990692422
18. Metformini hydrochloridum
 • Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg, 30 szt., GTIN: 5909990053056
 • Formetic, tabl. powl., 500 mg, 30 szt., GTIN: 5909990078943
 • Formetic, tabl. powl., 500 mg, 60 szt., GTIN: 5909990078950
 • Formetic, tabl. powl., 1000 mg, 30 szt., GTIN: 5909990078974
 • Formetic, tabl. powl., 1000 mg, 60 szt., GTIN: 5909990078981
 • Formetic, tabl. powl., 850 mg, 30 szt., GTIN: 5909990079001
 • Formetic, tabl. powl., 850 mg, 60 szt., GTIN: 5909990079025
 • Metformax 500, tabl., 500 mg, 30 szt., GTIN: 5909990126316
 • Glucophage XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 750 mg, 30 szt., GTIN: 5909990213429
 • Siofor 1000, tabl. powl., 1000 mg, 30 szt., GTIN: 5909990220984
 • Siofor 1000, tabl. powl., 1000 mg, 60 szt., GTIN: 5909990220991
 • Siofor 1000, tabl. powl., 1000 mg, 90 szt., GTIN: 5909990221004
 • Siofor 1000, tabl. powl., 1000 mg, 120 szt., GTIN: 5909990221028
 • Metformax 850, tabl., 850 mg, 30 szt., GTIN: 5909990450718
 • Siofor 500, tabl. powl., 500 mg, 30 szt., GTIN: 5909990457212
 • Siofor 500, tabl. powl., 500 mg, 60 szt., GTIN: 5909990457229
 • Siofor 850, tabl. powl., 850 mg, 30 szt., GTIN: 5909990457311
 • Glucophage XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg, 30 szt. (2 blist.po 15 szt.), GTIN: 5909990624751
 • Metformax SR 500, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg, 30 szt., GTIN: 5909990652112
 • Etform 500, tabl. powl., 500 mg, 60 szt. (6 blist.po 10 szt.), GTIN: 5909990698141
 • Etform 500, tabl. powl., 500 mg, 90 szt. (9 blist.po 10 szt.), GTIN: 5909990698172
 • Etform 850, tabl. powl., 850 mg, 60 szt. (6 blist.po 10 szt.), GTIN: 5909990698257
 • Etform 850, tabl. powl., 850 mg, 90 szt. (9 blist.po 10 szt.), GTIN: 5909990698271
 • Metformin Bluefish, tabl. powl., 500 mg, 30 szt., GTIN: 5909990705474
 • Metformin Bluefish, tabl. powl., 850 mg, 30 szt., GTIN: 5909990705726
 • Metformin Bluefish, tabl. powl., 1000 mg, 30 szt., GTIN: 5909990705894
 • Glucophage 1000 mg, tabl. powl., 1000 mg, 30 szt. (2 blist.po 15 szt.), GTIN: 5909990717248
 • Avamina, tabl. powl., 500 mg, 30 szt., GTIN: 5909990765379
 • Avamina, tabl. powl., 850 mg, 30 szt., GTIN: 5909990765393
 • Avamina, tabl. powl., 1000 mg, 30 szt., GTIN: 5909990765423
 • Glucophage 500 mg, tabl. powl., 500 mg, 30 szt., GTIN: 5909990789276
 • Glucophage 850 mg, tabl. powl., 850 mg, 30 szt., GTIN: 5909990789290
 • Avamina, tabl. powl., 500 mg, 60 szt., GTIN: 5909990765386
 • Avamina, tabl. powl., 850 mg, 60 szt., GTIN: 5909990765409
 • Avamina, tabl. powl., 1000 mg, 60 szt., GTIN: 5909990765430
 • Glucophage XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1000 mg, 60 szt., GTIN: 5909990864461
 • Glucophage XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 750 mg, 60 szt., GTIN: 5909990213436
 • Glucophage, tabl. powl., 850 mg, 60 szt., GTIN: 5909990789306
 • Glucophage XR, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg, 60 szt. (4 blist.po 15 szt.), GTIN: 5909990624768
 • Siofor 850, tabl. powl., 850 mg, 60 szt., GTIN: 5909990457328
 • Metformax 850, tabl., 850 mg, 60 szt., GTIN: 5909990935260
 • Metformax 500, tabl., 500 mg, 60 szt., GTIN: 5909990935253
 • Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg, 60 szt., GTIN: 5909990933181
 • Siofor 500, tabl. powl., 500 mg, 120 szt., GTIN: 5909990457236
 • Siofor 850, tabl. powl., 850 mg, 120 szt., GTIN: 5909990457335
 • Siofor 500, tabl. powl., 500 mg, 90 szt., GTIN: 4013054024331
 • Siofor 850, tabl. powl., 850 mg, 90 szt., GTIN: 4013054024348
 • Formetic, tabl. powl., 500 mg, 90 szt., GTIN: 5909990078967
 • Formetic, tabl. powl., 850 mg, 90 szt., GTIN: 5909990079032
 • Formetic, tabl. powl., 1000 mg, 90 szt., GTIN: 5909990078998
 • Metformax SR 500, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg, 60 szt., GTIN: 5909990933167
 • Metformax SR 500, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 500 mg, 90 szt., GTIN: 5909990933174
 • Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg, 90 szt., GTIN: 5909990933198
 • Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg, 120 szt., GTIN: 5909991252069
 • Metformax 850, tabl., 850 mg, 90 szt., GTIN: 5909990935277
 • Etform, tabl. powl., 1000 mg, 60 szt., GTIN: 5909991352400
 • Etform, tabl. powl., 1000 mg, 120 szt., GTIN: 5909991352417
 • Symformin XR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg, 30 szt., GTIN: 5909991271695
 • Symformin XR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 750 mg, 30 szt., GTIN: 5909991271732
 • Symformin XR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg, 60 szt, GTIN: 5909991271701
 • Symformin XR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1000 mg, 30 szt., GTIN: 5909991271756
 • Symformin XR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 750 mg, 60 szt, GTIN: 5909991271749
 • Symformin XR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1000 mg, 60 szt, GTIN: 5909991271763
 • Avamina, tabl. powl., 1000 mg, 90 szt., GTIN: 5903792661600
 • Avamina, tabl. powl., 850 mg, 90 szt., GTIN: 5903792661587
 • Avamina, tabl. powl., 500 mg, 90 szt., GTIN: 5903792661563
 • Formetic, tabl. powl., 500 mg, 120 szt., GTIN: 5903060614406
 • Formetic, tabl. powl., 850 mg, 120 szt., GTIN: 5903060614420
 • Formetic, tabl. powl., 1000 mg, 120 szt., GTIN: 5903060614444
 • Metformax SR 750, tabl. o przedł. uwalnianiu, 750 mg, 30 szt., GTIN: 5909991404895
 • Metformax SR 750, tabl. o przedł. uwalnianiu, 750 mg, 60 szt., GTIN: 5909991404901
 • Avamina SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg, 60 szt., GTIN: 5909991395254
 • Avamina SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg, 90 szt., GTIN: 5909991395261
 • Avamina SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 750 mg, 60 szt., GTIN: 5909991395292
 • Avamina SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg, 120 szt., GTIN: 5909991395278
 • Avamina SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1000 mg, 30 szt., GTIN: 5909991395322
 • Avamina SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 750 mg, 30 szt., GTIN: 5909991395285
 • Avamina SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1000 mg, 60 szt., GTIN: 5909991395339
 • Avamina SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg, 30 szt., GTIN: 5909991395247
 • Metformax SR 1000, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1000 mg, 30 szt., GTIN: 5909991404918
 • Metformax SR 1000, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1000 mg, 60 szt., GTIN: 5909991404925
 • Siofor XR 1000 mg, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1000 mg, 120 szt., GTIN: 5909991394585
 • Siofor XR 1000 mg, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1000 mg, 30 szt., GTIN: 5909991394554
 • Siofor XR 750 mg, tabl. o przedł. uwalnianiu, 750 mg, 120 szt., GTIN: 5909991394516
 • Siofor XR 750 mg, tabl. o przedł. uwalnianiu, 750 mg, 30 szt., GTIN: 5909991394486
 • Siofor XR 500 mg, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg, 30 szt., GTIN: 5909991394431
 • Siofor XR 500 mg, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg, 120 szt., GTIN: 5909991394462
 • Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg, 120 szt., GTIN: 5909991425845
 • Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg, 90 szt., GTIN: 5909991425838
 • Metformax 1000, tabl. powl., 1000 mg, 60 szt., GTIN: 5909991425821
 • Metcrean, tabl. powl., 500 mg, 30 szt., GTIN: 5909991415303
 • Metcrean, tabl. powl., 500 mg, 60 szt., GTIN: 5909991415310
 • Metcrean, tabl. powl., 500 mg, 90 szt., GTIN: 5909991415327
 • Metcrean, tabl. powl., 850 mg, 30 szt., GTIN: 5909991415334
 • Metcrean, tabl. powl., 850 mg, 60 szt., GTIN: 5909991415341
 • Metcrean, tabl. powl., 850 mg, 90 szt., GTIN: 5909991415358
 • Metcrean, tabl. powl., 1000 mg, 60 szt., GTIN: 5909991415372
 • Metcrean XR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg, 60 szt., GTIN: 5909991415631
 • Metcrean XR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg, 90 szt., GTIN: 5909991415648
 • Metcrean XR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg, 30 szt., GTIN: 5909991415624
 • Etform SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg, 30 szt, GTIN: 7613421049256
 • Etform SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg, 60 szt., GTIN: 7613421049263
 • Etform SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg, 120 szt., GTIN: 7613421049270
 • Etform SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 750 mg, 30 szt, GTIN: 7613421049287
 • Etform SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 750 mg, 60 szt., GTIN: 7613421049294
 • Etform SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 750 mg, 120 szt., GTIN: 7613421049300
 • Etform SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1000 mg, 30 szt, GTIN: 7613421049317
 • Etform SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1000 mg, 60 szt., GTIN: 7613421049324
 • Etform SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1000 mg, 120 szt., GTIN: 7613421049331
 • Zenofor SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg, 30 szt, GTIN: 5909991453497
 • Zenofor SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg, 60 szt., GTIN: 5909991453473
 • Zenofor SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 750 mg, 30 szt, GTIN: 5909991453510
 • Zenofor SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 750 mg, 60 szt., GTIN: 5909991453534
 • Zenofor SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1000 mg, 30 szt, GTIN: 5909991453558
 • Zenofor SR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1000 mg, 60 szt., GTIN: 5909991453572
 • Diabufor XR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1000 mg, 60 szt., GTIN: 5909991454722
 • Diabufor XR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg, 60 szt., GTIN: 5909991454654
 • Diabufor XR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 750 mg, 60 szt., GTIN: 5909991454708
 • Ranmet XR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 500 mg, 60 szt., GTIN: 5909991195977
 • Ranmet XR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 750 mg, 60 szt., GTIN: 5909991196042
 • Ranmet XR, tabl. o przedł. uwalnianiu, 1000 mg, 60 szt., GTIN: 5909991196110
 • Zenofor, tabl. powl., 1000 mg, 90 szt., GTIN: 5909991488390
 • Zenofor, tabl. powl., 1000 mg, 120 szt., GTIN: 5909991488413
 • Zenofor, tabl. powl., 500 mg, 30 szt., GTIN: 5909991488086
 • Zenofor, tabl. powl., 500 mg, 60 szt., GTIN: 5909991488116
 • Zenofor, tabl. powl., 500 mg, 90 szt., GTIN: 5909991488147
 • Zenofor, tabl. powl., 500 mg, 120 szt., GTIN: 5909991488161
 • Zenofor, tabl. powl., 850 mg, 30 szt., GTIN: 5909991488215
 • Zenofor, tabl. powl., 850 mg, 60 szt., GTIN: 5909991488253
 • Zenofor, tabl. powl., 850 mg, 90 szt., GTIN: 5909991488277
 • Zenofor, tabl. powl., 850 mg, 120 szt., GTIN: 5909991488291
 • Zenofor, tabl. powl., 1000 mg, 30 szt., GTIN: 5909991488345
 • Zenofor, tabl. powl., 1000 mg, 60 szt., GTIN: 5909991488376
19. Semaglutidum
 • Ozempic, roztwór do wstrzykiwań, 0.25 mg, 1 wstrzykiwacz po 1,5 ml, GTIN: 5909991389901
 • Ozempic, roztwór do wstrzykiwań, 0.5 mg, 1 wstrzykiwacz po 1,5 ml, GTIN: 5909991389918
 • Ozempic, roztwór do wstrzykiwań, 1 mg, 1 wstrzykiwacz po 3 ml, GTIN: 5909991389956
20. Sitagliptinum
 • Januvia, tabl. powl., 100 mg, 28 szt., GTIN: 5909990055920
 • Sigletic, tabl. powl., 100 mg, 28 szt., GTIN: 5909991424558
 • Sitagliptin Adamed, tabl. powl., 100 mg, 28 szt., GTIN: 5909991421137
 • Symgliptin, tabl. powl., 100 mg, 28 szt., GTIN: 5905669739351
 • Lonamo, tabl. powl., 100 mg, 28 szt., GTIN: 5995327182650
 • Lonamo, tabl. powl., 100 mg, 56 szt., GTIN: 5995327182667
 • Sitagliptin BIOTON, tabl. powl., 100 mg, 28 szt., GTIN: 5903792662263
 • Juzina, tabl. powl., 100 mg, 28 szt., GTIN: 5907594032880
 • Sitagliptin SUN, tabl. powl., 50 mg, 28 szt., GTIN: 5909991473105
 • Sitagliptin SUN, tabl. powl., 100 mg, 28 szt., GTIN: 5909991473174
 • Maysiglu, tabl. powl., 100 mg, 28 szt., GTIN: 3838989721473
 • Jazeta, tabl. powl., 100 mg, 28 szt., GTIN: 5909991480509
 • Simlerid, tabl. powl., 100 mg, 28 szt., GTIN: 5907626709803
 • Sitagliptin STADA, tabl. powl., 100 mg, 28 szt., GTIN: 5909991481131
 • Sitagliptin Adamed, tabl. powl., 50 mg, 28 szt., GTIN: 5909991420970
 • Sitagliptin Medical Valley, tabl. powl., 100 mg, 28 szt., GTIN: 5909991470883
21. Sitagliptinum + Metformini hydrochloridum
 • Janumet, tabl. powl., 50+1000 mg, 56 szt., GTIN: 5909990929771
 • Metsigletic, tabl. powl., 50+850 mg, 56 szt., GTIN: 5909991451042
 • Metsigletic, tabl. powl., 50+1000 mg, 56 szt., GTIN: 5909991451172
 • Depepsit Met, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 100+1000 mg, 28 szt., GTIN: 5900411004657
 • Depepsit Met, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 50+500 mg, 56 szt., GTIN: 5900411002998
 • Depepsit Met, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 50+1000 mg, 56 szt., GTIN: 5900411003551
 • Maymetsi, tabl. powl., 50+850 mg, 56 szt., GTIN: 3838989744571
 • Maymetsi, tabl. powl., 50+1000 mg, 56 szt., GTIN: 3838989744557
 • Jamesi, tabl. powl., 50+1000 mg, 56 szt., GTIN: 5909991483739
 • Eprocliv, tabl. powl., 50+1000 mg, 56 szt., GTIN: 5907626709728
 • Metformax Combi, tabl. powl., 50+1000 mg, 60 szt., GTIN: 5909991483265
 • Metformax SR Combi, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 50+1000 mg, 60 szt., GTIN: 5909991488659
 • Jamesi, tabl. powl., 50+850 mg, 56 szt., GTIN: 5909991483647
 • Juzimette, tabl. powl., 50+1000 mg, 60 szt., GTIN: 5907594033207
 • Symetlip, tabl. powl., 50+850 mg, 56 szt., GTIN: 5905669739597
 • Symetlip, tabl. powl., 50+1000 mg, 56 szt., GTIN: 5905669739689
 • Lonamo Duo, tabl. powl., 50+1000 mg, 56 szt., GTIN: 5995327182704
 • Lonamo Duo, tabl. powl., 50+850 mg, 56 szt., GTIN: 5995327182698
 • Juzimette, tabl. powl., 50+850 mg, 60 szt., GTIN: 5907594033139
22. Vildagliptinum
 • Galvus, tabl., 50 mg, 28 szt., GTIN: 7613421058876
 • Galvus, tabl., 50 mg, 56 szt., GTIN: 7613421058883
 • Anvildis, tabl., 50 mg, 56 szt., GTIN: 5901812162076
 • Glypvilo, tabl., 50 mg, 60 szt., GTIN: 5909991372385
 • Kwikaton, tabl., 50 mg, 56 szt., GTIN: 5909991457570
 • Kwikaton, tabl., 50 mg, 28 szt., GTIN: 5909991457556
 • Viglita, tabl., 50 mg, 28 szt., GTIN: 5909991401863
 • Viglita, tabl., 50 mg, 56 szt., GTIN: 5909991401887
 • Gliptivil, tabl., 50 mg, 28 szt., GTIN: 5909991492724
 • Gliptivil, tabl., 50 mg, 56 szt., GTIN: 5909991492731
23. Vildagliptinum + Metformini hydrochloridum
 • Vimetso, tabl. powl., 50+850 mg, 60 szt., GTIN: 3838989736255
 • Vimetso, tabl. powl., 50+1000 mg, 60 szt., GTIN: 3838989736248Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, koniecznie polubcie nasz profil na FB!


Wszelkie materiały (w szczególności materiały i opracowania własne) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.reklama

Najnowsze komentarze [0]

Masz swoją opinię na ten temat? Tu jest miejsce, gdzie możesz ją wyrazić! Pisz, komentuj i dyskutuj. Pamiętaj o tym, że nie będą tolerowane niecenzuralne wypowiedzi i wulgaryzmy.


Nie ma jeszcze żadnych komentarzy
Bądź pierwszy, dodaj swoją opinię!
Powrót Do góry

mojacukrzyca.org - Artykuły: CUKRZYCA: Lista bezpłatnych leków dla osób, które ukończyły 65 lat oraz dla dzieci i młodzieży do 18 lat
Jeżeli na tej stronie widzisz błąd lub masz uwagi, napisz do nas.Eversense E3
Refundacja CGM
Przydatne
Informacje
Bądź na bieżąco!
Kącik literacki
Wszystko o Accu-Chek
Specjalista radzi
DiABEtyK
Na komputer i telefon
Ministerstwo Zdrowia
Światowy Dzień Cukrzycy
Cukrzyca tamtych lat
DME obrzęk plamki
Ciekawostki
O portalu

Redakcja portalu | Napisz do redakcji | Newsletter | O portalu | Media o portalu | Linki | Partnerzy | Nasze bannery | Logo do pobrania | Patronat medialny
Portal mojacukrzyca.org ma charakter jedynie informacyjny. Wszelkie decyzje odnośnie leczenia muszą być podejmowane w porozumieniu z lekarzem i za jego zgodą.
Portal jest prowadzony przez osobę fizyczną wyłącznie w celach osobistych. | Copyright © mojacukrzyca.org 2001-2024 Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Ostatnia modyfikacja: Wtorek, 28 maja 2024 r.

Zadaj pytanie on-line