Strona główna
 1. Wiadomości
 2. O cukrzycy
 3. Porady
 4. Sprzęt i leki
 5. Więcej
 6. Przydatne
 7. O portalu
diabetyk24.pl
Accu-Chek Solo

FreeStyle Libre 2

Ypsomed
Bądź na bieżąco!
Artykuły
O cukrzycy
Cukrzyca typu 2
Odżywianie
Pompy insulinowe
Monitoring glikemii
Glukometry
Nakłuwacze
Peny
Insuliny

Dodaj komentarz
Informacje

Komu przekazać 1,5% podatku za 2022 rok? Podpowiadamy organizacje działające na rzecz diabetyków!

źródło: oprac. własne, dodano: 17 marca 2023 r.

Sprawdź komu przekazać 1,5% podatkuOd 18 lat podatnicy mają możliwość przekazania niewielkiej części swojego podatku z deklaracji rocznej PIT na rzecz dowolnie wybranej organizacji pożytku publicznego. Podatnik samodzielnie wybiera, na czyją konkretnie rzecz przekazana zostanie kwota pochodząca z jego zeznania rocznego. W 2023 roku za sprawą przepisów Polskiego Ładu podatnicy mają możliwość przekazania 1,5% podatku za 2022 rok. Podpowiadamy Organizacje Pożytku Publicznego, które działają na rzecz diabetyków i wspierają działalność związaną z cukrzycą i zachęcamy do wsparcia!

W 2023 roku za sprawą przepisów Polskiego Ładu podatnicy mają możliwość przekazania nie 1% podatku na rzecz OPP, jak miało to miejsce dotychczas, lecz 1,5%. Zasada ta będzie miała zastosowanie już do rocznych rozliczeń podatku PIT za 2022 rok. Podatnik samodzielnie wybiera, na czyją konkretnie rzecz przekazana zostanie kwota pochodząca z jego zeznania rocznego. Co ważne przekazując 1,5% z własnego PIT, podatnik nie traci ani złotówki - rozdysponowuje on jedynie kwotę, którą i tak musiałby przekazać na rzecz Skarbu Państwa.

Warto też sprawdzić i zapytać w swoim najbliższym otoczeniu. Na cukrzycę typu 1 choruje wiele dzieci, a ich rodzice lub bezpośrednio osoby chore zbierają pieniądze w ramach 1,5% na potrzebne leki, sprzęt cukrzycowy i inne wydatki związane z chorobą. Bywa też, że dorosłe osoby z cukrzycą posiadają specjalne subkonta, na które gromadzą środki z "jednego procenta" (obecnie 1,5%). Rozejrzyj się więc wśród znajomych, może to właśnie ktoś ci bliski potrzebuje pomocy i jemu będzie mógł udzielić wsparcia.

Jak przekazać 1,5% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego - krok po kroku

Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które są niezbędne by przekazać 1,5% rocznego podatku. W pola te wpisać należy: numer KRS organizacji oraz przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1,5%.

Jeśli chcesz, by Twoje wsparcie zostało przeznaczone na konkretny cel szczegółowy, możesz go określić w przewidzianej do tego rubryce w zeznaniu podatkowym. Bardzo istotne jest właściwe podanie danych organizacji. Błąd, szczególnie w numerze KRS organizacji, spowoduje, że pieniądze nie będę przekazane na rzecz organizacji (korekta tych danych może okazać się niemożliwa).

Jeżeli dokonujesz rozliczenia rocznego, korzystając z usługi Twój e-PIT, w przygotowanym dla Ciebie zeznaniu automatycznie zostanie wskazana OPP, której przekazałeś 1% swojego podatku w 2021 roku (o ile dana OPP znajduje się nadal w Wykazie OPP, które mają prawo do otrzymania 1,5% podatku należnego). Jeżeli w zeznaniu za rok ubiegły wskazałeś cel szczegółowy, to ten sam cel szczegółowy zostanie wskazany w przygotowanym dla Ciebie zeznaniu. Oczywiście możesz zmienić dane dotyczące wybranej organizacji pożytku publicznego OPP, w tym nr KRS, a także cel szczegółowy.

Podatnik na każdym etapie będzie mógł wprowadzić zmiany w PIT, przygotowanym przez urząd skarbowy, w tym szczególnie dotyczące zmiany nr KRS OPP, której chce przekazać 1,5% podatku.

Więcej informacji dotyczących procedury przekazania 1,5% podatku można znaleźć na stronie internetowej www.podatki.gov.pl

Komu przekazać 1,5% podatku? Podpowiadamy organizacje działające na rzecz diabetyków!

Przedstawione tutaj organizacje widnieją w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 rok zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków (KRS 0000037573)

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków powstało w 1981 roku z inicjatywy osób chorych na cukrzycę. Obecnie liczy blisko 330 oddziałów i kół na terenie całego kraju, zrzeszających w sumie około 55 000 pacjentów. Podstawowym celem statutowym Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków jest edukacja osób z cukrzycą i ich bliskich w zakresie życia z chorobą. Zajmuje się także integracją społeczności pacjentów i ich rodzin. Ponadto reprezentuje diabetyków przed władzami państwowymi i zabiega o jak najlepsze warunki i dostępność do leczenia oraz propaguje świadomość cukrzycy w społeczeństwie.

Fundacja Badań i Rozwoju Nauki (KRS 0000323199)

Wasze 1,5% przekazane na Organizację Pożytku Publicznego ma niezwykłą moc! To m.in. dzięki takiemu wsparciu Fundacja Badań i Rozwoju Nauki może rozwijać działalność naukowo-badawczą. To dzięki temu niemożliwe staje się możliwe, czego dowodzą osiągnięcia zespołu naukowego Fundacji Badań i Rozwoju Nauki pod kierunkiem dr hab. med. Michała Wszoły. Naszym tegorocznym celem jest zebranie funduszy na przeprowadzenie klinicznej fazy badań nad bioniczną trzustką. Wspierajcie z nami badania naukowe nad innowacyjnymi terapiami medycznymi! Biodrukowanie tkanek i organów to przyszłość współczesnej medycyny, która odmieni życie wielu pacjentów na całym świecie. Pomóż wyleczyć pacjentów chorych na cukrzycę typu I w Polsce i na świecie. Dzięki Tobie będziemy mogli dokończyć projekt biodrukowania 3D bionicznej trzustki - gotowego organu do przeszczepień.

Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą (KRS 0000163346)

Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą działa na rzecz osób, a w szczególności dzieci i młodzieży z cukrzycą od 1993 roku. Celem działalności Fundacji jest m.in. organizowanie i zapewnienie pomocy w leczeniu, rehabilitacji i aktywizacji społecznej osób chorujących na cukrzycę typ 1. Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą prowadzi wsparcie w zakresie samokontroli cukrzycy, dietetyki, psychologii i innych obszarów, a także zabiegi rehabilitacyjne, wyjazdy, imprezy rekreacyjno-integracyjne, szkolenia edukacyjne dla kadry w placówkach oświatowych, do których uczęszczają dzieci z cukrzycą, letnie i zimowe turnusy rehabilitacyjne: wczasy dla rodzin oraz kolonie (dla dzieci starszych).

Fundacja Maxima Dzieciom (KRS 0000484571)

Częstochowska Fundacja Maxima Dzieciom została założona 13 listopada 2013 roku z inicjatywy Pani Elwiry Pidzik - fundatora, założyciela, prezesa zarządu fundacji oraz matki chorej na cukrzycę Blanki. Ujawnienie choroby, bezsilność wobec nowej sytuacji oraz potrzeba wsparcia dzieci dotkniętych tą chorobą było iskierką, która rozpaliła chęć niesienia pomocy innym. Misją fundacji jest wspieranie edukacji oraz niesienie pomocy dzieciom znajdującym się w trudnych warunkach materialnych. Działalność fundacji w głównej mierze skupia się na chorych, potrzebujących wsparcia dzieciach oraz ich rodzinach. Poprzez swoją działalność chcemy ułatwić naszym podopiecznym walkę z chorobą oraz przekazać im nadzieję na przyszłość.

Fundacja Europejska Klinika Cukrzycy (KRS 0000474362)

Fundacja Europejska Klinika Cukrzycy została powołana w 2013 roku przez grupę osób, dla których ważna jest pomoc osobom chorym na cukrzycę oraz edukacja społeczeństwa dotycząca tej coraz częściej występującej choroby. Misją Fundacji jest kompleksowa pomoc osobom chorym na cukrzycę i ich rodzinom oraz upowszechnianie wiedzy na temat cukrzycy i jej profilaktyka w społeczeństwie. Głównym celem fundacji jest prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie zapewnienia opieki i pomocy osobom z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej, w szczególności z cukrzycą, zaburzeniami gospodarki tłuszczowej, zaburzeniami odżywiania oraz innymi chorobami towarzyszącymi.

Fundacja Diabeciaki (KRS 0000363544)

Fundacja Diabeciaki jest organizacją powołaną do życia w 2010 roku w celu zapewnienia opieki nie tylko dzieciom do 18 roku życia, ale także młodym dorosłym do 26 roku życia, ponieważ, jak wynikało z obserwacji środowiskowej najwięcej powikłań występowało u dzieci, które kończąc wizyty na oddziale pediatrii diabetologicznej trafiały do lekarzy i bardzo często nie potrafiły nawiązać kontaktu z nowym lekarzem często nie mającym wiedzy na temat np. pompy insulinowej, czyli nowoczesnego leczenia cukrzycy typu 1.

Polska Federacja Edukacji w Diabetologii (KRS 0000249075)

Twój 1,5% podatku pomoże rozwinąć działalność stowarzyszenia: zorganizować więcej szkoleń, przeprowadzić istotne badania naukowe, wydać nowe materiały i publikacje dla pacjentów i profesjonalistów, a także ograniczyć ekspansję cukrzycy, zminimalizować rozwój powikłań, poprawić jakość życia chorych, opóźnić lub nie dopuścić do ich inwalidyzacji oraz wzmocnić rolę pielęgniarek w diabetologii i edukatorów ds. diabetologii w systemie opieki skoordynowanej.

Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą (KRS 0000022162)

Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą od 1996 roku działa na rzecz środowiska diabetyków w Polsce. O wielu lat walczy o godne życie młodych polskich diabetyków! Z pomocy Towarzystwa korzystają tysiące dzieci, młodzieży i dorosłych chorych na cukrzycę i ich rodziny.

Inne organizacje działające na rzecz diabetyków

 • Stowarzyszenie Wesoły Diabetyk (KRS 0000299871)
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą w Lublinie (KRS 0000269216)
 • Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Młodzieży, Dorosłym z Cukrzycą i z Innymi Schorzeniami - Kielce (KRS 0000020049)
 • Podkarpackie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą - Rzeszów (KRS 0000210978)
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą w Płocku - Płock (KRS 0000231127)
 • Towarzystwo Wspierania Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą - Wrocław (KRS 0000369186)
 • Słodziaki - Fundacja dla Dzieci z Cukrzycą (KRS 0000661403)

Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, koniecznie polubcie nasz profil na FB!


Wszelkie materiały (w szczególności materiały i opracowania własne) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.reklama
Najnowsze komentarze [0]

Masz swoją opinię na ten temat? Tu jest miejsce, gdzie możesz ją wyrazić! Pisz, komentuj i dyskutuj. Pamiętaj o tym, że nie będą tolerowane niecenzuralne wypowiedzi i wulgaryzmy.


Nie ma jeszcze żadnych komentarzy
Bądź pierwszy, dodaj swoją opinię!
Powrót Do góry

mojacukrzyca.org - Informacje: Komu przekazać 1,5% podatku za 2022 rok? Podpowiadamy organizacje działające na rzecz diabetyków!
Jeżeli na tej stronie widzisz błąd lub masz uwagi, napisz do nas.Eversense E3

Refundacja CGM
Przydatne
Informacje
Kącik literacki
Wszystko o Accu-Chek
Specjalista radzi
DiABEtyK
Na komputer i telefon
Ministerstwo Zdrowia
Światowy Dzień Cukrzycy
Cukrzyca tamtych lat
DME obrzęk plamki
Ciekawostki
O portalu

Redakcja portalu | Napisz do redakcji | Newsletter | O portalu | Media o portalu | Linki | Partnerzy | Nasze bannery | Logo do pobrania | Patronat medialny
Portal mojacukrzyca.org ma charakter jedynie informacyjny. Wszelkie decyzje odnośnie leczenia muszą być podejmowane w porozumieniu z lekarzem i za jego zgodą.
Portal jest prowadzony przez osobę fizyczną wyłącznie w celach osobistych. | Copyright © mojacukrzyca.org 2001-2023 Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Ostatnia modyfikacja: Piątek, 29 września 2023 r.

Zadaj pytanie on-line