Strona główna
 1. Wiadomości
 2. O cukrzycy
 3. Porady
 4. Sprzęt i leki
 5. Więcej
 6. Przydatne
 7. O portalu
diabetyk24.pl
Accu-Chek Instant

Poznaj aplikację MyDiaMate. Zobacz program "Akcja edukacja" o psychodiabetologii!


FreeStyle Libre 2

Ypsomed

Dexcom One+
Artykuły
O cukrzycy
Cukrzyca typu 2
Odżywianie
Pompy insulinowe
Monitoring glikemii
Glukometry
Nakłuwacze
Peny
Insuliny

Dodaj komentarz
Ciągły Monitoring Glikemii

ZASADY REFUNDACJI SYSTEMÓW MEDTRONIC OD 1 STYCZNIA 2023

źródło: info. własne, dodano: 28 grudnia 2022 r., aktualizacja: 12 stycznia 2023 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie w dniu 1 stycznia 2023 roku zmieniają się zasady refundacji dot. systemów do ciągłego monitorowania glikemii. Rozkładamy zapisy refundacyjne na części pierwsze i omawiamy dokładnie zasady refundacji. Pod lupę bierzemy systemy CGM, które dostarczane są przez firmę Medtronic, zarówno te wbudowane w pompy insulinowe, jak i działające autonomicznie.

W rozporządzeniu elementy systemów Medtronic figurują pod pozycjami 135, 135A oraz 136A. Pozycja 135 dotyczy pacjentów poniżej 26 roku życia i brzmi następująco "sensor do systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) do 3 sztuk (sensory wymagające wymiany co 10 dni) albo do 5 sztuk (sensory wymagające wymiany co 6 albo 7 dni)". Pozycja 135A dotyczy pacjentów po 26 roku życia i brzmi następująco "sensor do systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) do 5 sztuk". Nadajniki (niezależnie od wieku pacjenta) ujęto w pozycji 136A, która brzmi następująco "Transmiter/nadajnik do systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) wymagający wymiany raz na rok".

Początkowe obliczenia wykonano dla kwoty 150 zł w przypadku Sensor Guardian™ Sensor 3/ Enlite™. W dniu 1 stycznia 2023 roku firma Medtronic obniżyła cenę sensorów Sensor Guardian™ Sensor 3/ Enlite™ z 150 zł na 145 zł, dlatego też zmianom uległy wyliczenia i obniżeniu uległa dopłata pacjenta.

Pacjenci poniżej 26 roku życia (poz. 135)

Do refundacji kwalifikują się pacjenci do ukończenia 26. roku życia z cukrzycą typu 1 albo 3 leczeni przy pomocy pompy insulinowej, z nieświadomością hipoglikemii (brak objawów prodromalnych hipoglikemii, wykluczenie hipoglikemii poalkoholowej).

Pacjent nie może korzystać jednocześnie z innych refundowanych systemów do ciągłego monitoringu glikemii. Rozporządzenie wyłącza możliwość jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 135A lub 135B, lub 137, lub 137A.

Liczba sensorów podlegających refundacji, wymagających wymiany co 7 dni, nie może przekroczyć 26 sztuk w przedziale 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych.

Kolejne zlecenie może zostać wystawione, jeżeli pacjent korzystał z refundacji na paski do oznaczania glukozy we krwi średnio miesięcznie w liczbie nie większej niż 100 sztuk (dotyczy sensorów wymagających wymiany co 6 lub 7 dni) w okresie poprzedzającym wystawienie kolejnego zlecenia.


Sensor Guardian ™4 (poniżej 26 roku życia)

Refundacja do 5 sztuk (sensory wymagające wymiany co 6 albo 7 dni) na miesiąc
Limit 145 zł za sztukę - sensor wymagający wymiany co 6 albo 7 dni
Dopłata pacjenta: 30%
155,00 zł (cena aktualna) x 5 szt. = 775,00 zł koszt zakupu 5 sztuk sensorów
30% z 145,00 zł = 43,50 zł dopłata pacjenta do jednego sensora
155,00 zł (cena Sensor Guardian™ 4) - 145,00 zł (kwota refundowana) = 10,00 zł dopłaty pacjenta do sensora (ponad limit)
10,00 zł + 43,50 zł = 53,50 zł dopłaty pacjenta za każdy sensor x 5 szt. = 267,50 zł dopłaty pacjenta miesięcznie

Miesięczny koszt za 5 szt. Guardian™ Sensor 4: 267,50 zł
UWAGA: 4 szt./mc = 214 złSensor Guardian™ Sensor 3/ Enlite™ (poniżej 26 roku życia)

Refundacja do 5 sztuk (sensory wymagające wymiany co 6 albo 7 dni) na miesiąc
Limit 145 zł za sztukę - sensor wymagający wymiany co 6 albo 7 dni
Dopłata pacjenta: 30%
145,00 zł (cena od 1 stycznia) x 5 szt. = 725,00 zł koszt zakupu 5 sztuk sensorów
30% z 145,00 zł = 43,50 zł dopłata pacjenta do jednego sensora
145,00 (cena Guardian™ Sensor 3) - 145,00 zł (kwota refundowana) = 0,00 zł dopłaty pacjenta do sensora (ponad limit)
0,00 zł + 43,50 zł = 43,50 zł dopłaty pacjenta za każdy sensor x 5 szt. = 217,50 zł dopłaty pacjenta miesięcznie

Miesięczny koszt 5 szt. Guardian™ Sensor 3/Enlite™: 217,50 zł
UWAGA: 4 szt./mc = 174,00 zł


Pacjenci powyżej 26 roku życia (poz. 135A)

Do refundacji kwalifikują się pacjenci po ukończeniu 26. roku życia z cukrzycą typu 1 albo 3 wymagający intensywnej insulinoterapii, z nieświadomością hipoglikemii (brak objawów prodromalnych hipoglikemii, wykluczenie hipoglikemii poalkoholowej).

Pacjent nie może korzystać jednocześnie z innych refundowanych systemów do ciągłego monitoringu glikemii. Rozporządzenie wyłącza możliwość jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 135 lub 135B, lub 137, lub 137A.

Kolejne zlecenie może zostać wystawione, jeżeli pacjent korzystał z refundacji na paski do oznaczania glukozy we krwi średnio miesięcznie w liczbie nie większej niż 100 sztuk w okresie poprzedzającym wystawienie kolejnego zlecenia.


Sensor Guardian ™4 (powyżej 26 roku życia)

Limit finansowanie ze środków publicznych: 510,00 na miesiąc
Dopłata pacjenta: 30% = 153,00 zł dopłata miesięczna pacjenta za 5 szt. sensorów
510 zł / 5 szt. = 102 zł tyle musiałby kosztować sensor aby był w kwocie refundacji
102 zł / 30% = 30,60 zł dopłata pacjenta do jednego sensora
155,00 (cena Sensor Guardian™ 4) - 102,00 zł (kwota refundowana) = 53,00 zł dopłaty pacjenta do sensora (ponad limit)
53,00 zł + 30,60 zł = 83,60 zł dopłaty pacjenta za każdy sensor x 5 szt. = 418,00 zł dopłaty pacjenta miesięcznie

Miesięczny koszt terapii Guardian™ Sensor 4: 418,00 zł


Sensor Guardian™ Sensor 3/ Enlite™ (powyżej 26 roku życia)

Limit finansowanie ze środków publicznych: 510,00 na miesiąc
Dopłata pacjenta: 30% = 153,00 zł dopłata miesięczna pacjenta za 5 szt. sensorów
510 zł / 5 szt. = 102 zł tyle musiałby kosztować sensor aby był w kwocie refundacji
102 zł / 30% = 30,60 zł dopłata pacjenta do jednego sensora
145,00 (cena Guardian™ Sensor 3) - 102,00 zł (kwota refundowana) = 43,00 zł dopłaty pacjenta do sensora (ponad limit)
43,00 zł + 30,60 zł = 73,60 zł dopłaty pacjenta za każdy sensor x 5 szt. = 368,00 zł dopłaty pacjenta miesięcznie

Miesięczny koszt terapii Guardian™ Sensor 3: 368,00 zł

Nadajnik dla pacjentów bez względu na wiek (poz. 136A)

Limit finansowanie ze środków publicznych: 970 zł za transmiter/nadajnik do systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) wymagający wymiany raz na rok.
Dopłata pacjenta: 30%

Do refundacji kwalifikują się:
 • pacjenci do ukończenia 26. roku życia z cukrzycą typu 1 albo 3 leczeni przy pomocy pompy insulinowej, z nieświadomością hipoglikemii (brak objawów prodromalnych hipoglikemii, wykluczenie hipoglikemii poalkoholowej);
 • pacjenci po ukończeniu 26. roku życia z cukrzycą typu 1 albo 3 wymagający intensywnej insulinoterapii, z nieświadomością hipoglikemii (brak objawów prodromalnych, hipoglikemii, wykluczenie hipoglikemii poalkoholowej).
Nie można jednocześnie korzystać z innych refundowanych systemów do ciągłego monitorowania glikemii - rozporządzenie wyłącza jednoczesne zaopatrzenie w wyroby wymienione w lp. 136 lub 137, lub 137A.


Nadajnik do pomp insulinowych

a) 970,00 zł / 30% = 291,00 zł dopłata ustawowa od kwoty refundowanej
Koszt samego nadajnika raz na rok = 291,00 zł

b) Zakup nadajnika w zestawie (nadajnik + akcesoria)
1699 zł (cena zestawu do pomp insulinowych) - 970,00 zł (kwota ref.) = 729,00 zł dopłaty pacjenta ponad refundację
729,00 zł + 291,00 zł = 1020 zł/rok
Koszt zakupu zestawu (nadajnik+ akcesoria) do pomp raz na rok 1020 zł


SMART CGM - autonomiczny system CGM (bez pompy insulinowej)

a) 970,00 zł / 30% = 291,00 zł dopłata ustawowa od kwoty refundowanej
Koszt samego nadajnika raz na rok = 291,00 zł

b) 1249,00 zł (cena zestawu nadajnik + akcesoria) - 970,00 zł (kwota ref.) = 279,00 zł dopłaty pacjenta ponad refundację
279,00 zł + 291,00 zł = 570,00 zł/rok
Koszt zakupu zestawu SMART CGM (nadajnik + akcesoria) raz na rok 570,00 zł

Osoby uprawnione do wypisania zlecenia na produkty firmy Medtronic

Zlecenia na refundowane sensory i transmitery wypisać mogą:
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i specjalizację w dziedzinie pediatrii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie kardiologii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie perinatologii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii lub chorób wewnętrznych zatrudniony w poradni lub na oddziale diabetologii
 • Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, zatrudnioną w poradni lub na oddziale diabetologii, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej.Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, koniecznie polubcie nasz profil na FB!


Wszelkie materiały (w szczególności materiały i opracowania własne) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.reklama

Najnowsze komentarze [4]

Masz swoją opinię na ten temat? Tu jest miejsce, gdzie możesz ją wyrazić! Pisz, komentuj i dyskutuj. Pamiętaj o tym, że nie będą tolerowane niecenzuralne wypowiedzi i wulgaryzmy.

~Krzys  IP: 91.246.67.xxx(2023-02-28 20:23:40)
Widać że niezły filozof w ministerstwie wyliczył algorytm dofinansowania dla CGM. 30% kosztów ale tylko na 3 pierwsze sztuki - brak słów.

~Mmm  IP: 31.0.182.xxx(2023-01-02 22:18:36)
Krysia - 393 zł to miesięczny koszt używania tego systemu a nie za sztuke

~Jerzy Magiera mojacukrzyca.org  IP: 84.40.137.xxx(2022-12-29 18:45:52)
W przypadku osób do 26 roku życia miesięczny koszt 5 szt. Guardian™ Sensor 3/Enlite™: 242,50 zł. Kwota 393 zł dotyczy pacjentów PO 26 roku życia (dotychczas bez refundacji).

~Krysia  IP: 188.47.126.xxx(2022-12-29 16:36:44)
Czy dobrze rozumiem że sensory guardian 3 będą droższe? Do tej pory za 5 sztuk była zapłata 225 zl a od stycznia 393?


Powrót Do góry

mojacukrzyca.org - Ciągły Monitoring Glikemii: ZASADY REFUNDACJI SYSTEMÓW MEDTRONIC OD 1 STYCZNIA 2023
Jeżeli na tej stronie widzisz błąd lub masz uwagi, napisz do nas.Eversense E3
Refundacja CGM
Przydatne
Informacje
Bądź na bieżąco!
Kącik literacki
Wszystko o Accu-Chek
Specjalista radzi
DiABEtyK
Na komputer i telefon
Ministerstwo Zdrowia
Światowy Dzień Cukrzycy
Cukrzyca tamtych lat
DME obrzęk plamki
Ciekawostki
O portalu

Redakcja portalu | Napisz do redakcji | Newsletter | O portalu | Media o portalu | Linki | Partnerzy | Nasze bannery | Logo do pobrania | Patronat medialny
Portal mojacukrzyca.org ma charakter jedynie informacyjny. Wszelkie decyzje odnośnie leczenia muszą być podejmowane w porozumieniu z lekarzem i za jego zgodą.
Portal jest prowadzony przez osobę fizyczną wyłącznie w celach osobistych. | Copyright © mojacukrzyca.org 2001-2024 Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Ostatnia modyfikacja: Piątek, 17 maja 2024 r.

Zadaj pytanie on-line