Strona główna
 1. Wiadomości
 2. O cukrzycy
 3. Porady
 4. Sprzęt i leki
 5. Więcej
 6. Przydatne
 7. O portalu
diabetyk24.pl
Accu-Chek Instant

FreeStyle Libre 2

Ypsomed

Dexcom One+
Artykuły
O cukrzycy
Cukrzyca typu 2
Odżywianie
Pompy insulinowe
Monitoring glikemii
Glukometry
Nakłuwacze
Peny
Insuliny

Dodaj komentarz
Artykuły

REFUNDACJA od 1 stycznia 2023 - istotne zmiany dla diabetyków dotyczące ciągłego monitorowania glikemii

źródło: oprac. własne, dodano: 30 października 2022 r.

W dniu 28 października 2022 roku Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (MZ 1371) został skierowany do ogłoszenia. Oznacza to zakończenie ścieżki legislacyjnej dla tego projektu i de facto wiele zmian w monitorowaniu cukrzycy od 1 stycznia 2023 roku. W refundacji będą systemy ciągłego monitorowania glikemii i monitoringu flash, a także oprzyrządowanie do pomp bezdrenowych. Co, ile i dla kogo? Kto będzie mógł wypisać zlecenie? Jakie są warunki refundacji? O tym w naszym artykule!

Zestawy infuzyjne do pomp insulinowych

Rozszerzono refundację zestawów infuzyjnych do osobistej pompy insulinowej (lp. 91) o wskazanie: cukrzyca typu 3, a także wprowadzono zapis umożliwiający refundację zestawów do pomp bezdrenowych, co w związku z dotychczas obowiązującą konstrukcją zapisów nie było możliwe.

Zestawy infuzyjne będą zatem refundowane w leczeniu cukrzycy typu 1 albo 3 przy pomocy pompy insulinowej w ilości do 10 sztuk na miesiąc.

Zbiorniki do pomp insulinowych

Rozszerzono dostęp do refundacji zbiorników na insulinę do osobistej pompy insulinowej do 5 sztuk na pacjentów z cukrzycą typu 3 (lp. 134).

Ciągłe monitorowanie glikemii Real Time (Medtronic, Dexcom, Eversense)

Zmiany wprowadzone w lp. 135 i 136 dla populacji do 26 roku życia miały na celu dostosowanie refundacji do wyrobów dostępnych na rynku. Stosowanie CGM-RT jest powiązane z typem pompy insulinowej, na której wybór pacjent nie ma wpływu w ramach świadczenia realizowanego w opiece ambulatoryjnej. W związku z tym limity dostały dostosowane do typów CGM-RT obecnie zlecanych, tak aby uwzględnić wszystkie ich typy i częstotliwości wymiany. Wprowadzono ograniczenie refundacji pasków, w związku z typem stosowanego CGM-RT (zależnie od potrzeb kalibracji lub nie).

Dodatkowo rozszerzono refundację na pacjentów pow. 26 roku życia z cukrzycą typu 1 lub 3, wymagających intensywnej insulinoterapii, z nieświadomością hipoglikemii (brakiem objawów prodromalnych hipoglikemii z wykluczeniem hipoglikemii poalkoholowej). Zamiast kryterium leczenia pompą insulinową, wprowadzono kryterium intensywnej insulinoterapii, ze względu na brak refundacji pomp insulinowych pow. 26 roku życia. W tej populacji pacjentów został wprowadzony jednolity limit 510 zł raz na miesiąc, a więc analogiczny do refundacji sensorów FGM.

Ze względu na inna częstotliwość wymiany czujników, refundacja została podzielona na lp. 135, 135A i 135B. Uwzględniono także system wymieniany co 6 miesięcy, jednak w cenie nie wyższej niż najdroższy analogiczny system na rynku, co jest zgodne z linią przyjętą w Opinii Rady Przejrzystości AOTMiT nr 28/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku.

Refundacja lp. 136, 136A i 136B zarówno dla pacjentów do 26 roku życia, jak i powyżej 26 roku życia została wprowadzona z tym samym limitem refundacyjnym, zależnym od typu transmitera, ze względu na różnice technologiczne między systemem CGM-RT a FGM (system bazujący na czujniku i transmiterze versus system oparty na czujniku) Celem ustawodawcy było w populacji pacjentów pow. 26 roku życia zbliżyć poziom refundacji pomiędzy tymi systemami. Różnica w cenie w czujników zależy już od strategii marketingowej producentów.

Sensor do systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) do 3 sztuk (sensory wymagające wymiany co 10 dni) albo do 5 sztuk (sensory wymagające wymiany co 6 albo 7 dni)

Wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych: 30%
Limit finansowanie ze środków publicznych:
 • 250 zł za sztukę - sensor wymagający wymiany co 10 dni
 • 145 zł za sztukę - sensor wymagający wymiany co 6 albo 7 dni
Kryteria przyznawania:
Pacjenci do ukończenia 26. roku życia z cukrzycą typu 1 albo 3 leczeni przy pomocy pompy insulinowej, z nieświadomością hipoglikemii (brak objawów prodromalnych hipoglikemii, wykluczenie hipoglikemii poalkoholowej); z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 135A lub 135B, lub 137, lub 137A; z zastrzeżeniem, że liczba sensorów podlegających refundacji, wymagających wymiany co 7 dni, nie może przekroczyć 26 sztuk w przedziale 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych .

Kolejne zlecenie może zostać wystawione, jeżeli pacjent korzystał z refundacji na paski do oznaczania glukozy we krwi średnio miesięcznie w liczbie nie większej niż 50 sztuk (dotyczy sensorów wymienianych co 10 dni) albo 100 sztuk (dotyczy sensorów wymagających wymiany co 6 lub 7 dni) w okresie poprzedzającym wystawienie kolejnego zlecenia.

Sensor do systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) do 5 sztuk

Wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych: 30%
Limit finansowanie ze środków publicznych: 510 zł

Kryteria przyznawania:
Pacjenci po ukończeniu 26. roku życia z cukrzycą typu 1 albo 3 wymagający intensywnej insulinoterapii, z nieświadomością hipoglikemii (brak objawów prodromalnych hipoglikemii, wykluczenie hipoglikemii poalkoholowej); z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 135 lub 135B, lub 137, lub 137A

Kolejne zlecenie może zostać wystawione, jeżeli pacjent korzystał z refundacji na paski do oznaczania glukozy we krwi średnio miesięcznie w liczbie nie większej niż 100 sztuk w okresie poprzedzającym wystawienie kolejnego zlecenia

Sensor do systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) wymagający wymiany raz na 180 dni

Wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych: 30%
Limit finansowanie ze środków publicznych: 4500 zł (raz na 6 miesięcy)

Kryteria przyznawania:
Pacjenci od ukończenia 18. roku życia do ukończenia 26. roku życia z cukrzycą typu 1 albo 3 leczeni przy pomocy pompy insulinowej, z nieświadomością hipoglikemii (brak objawów prodromalnych hipoglikemii, wykluczenie hipoglikemii poalkoholowej); z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 135 lub 135A, lub 136, lub 137, lub 137A.

Kolejne zlecenie może zostać wystawione, jeżeli pacjent korzystał z refundacji na paski do oznaczania glukozy we krwi w liczbie nie większej niż 200 sztuk w okresie poprzedzającym wystawienie kolejnego zlecenia.

Limit finansowanie ze środków publicznych: 3060 zł (raz na 6 miesięcy)

Kryteria przyznawania:
Pacjenci po ukończeniu 26. roku życia z cukrzycą typu 1 albo 3 wymagający intensywnej insulinoterapii, z nieświadomością hipoglikemii (brak objawów prodromalnych hipoglikemii, wykluczenie hipoglikemii poalkoholowej); z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 135 lub 135A, lub 136, lub 137, lub 137A.

Kolejne zlecenie może zostać wystawione, jeżeli pacjent korzystał z refundacji na paski do oznaczania glukozy we krwi w liczbie nie większej niż 200 sztuk w okresie poprzedzającym wystawienie kolejnego zlecenia.

W przypadku wszystkich sensorów i transmiterów CGM-RT osobami uprawnionymi do wystawienia zlecenia na zaopatrzenie medyczne są:
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i specjalizację w dziedzinie pediatrii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie kardiologii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie perinatologii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii lub chorób wewnętrznych zatrudniony w poradni lub na oddziale diabetologii
 • Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
 • Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, zatrudnioną w poradni lub na oddziale diabetologii, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej
Transmiter/nadajnik do systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) wymagający wymiany raz na 3 miesiące

Wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych: 30%

Limit finansowanie ze środków publicznych: 350 zł (raz na 3 miesiące)

Kryteria przyznawania:
Pacjenci do ukończenia 26. roku życia z cukrzycą typu 1 albo 3 leczeni przy pomocy pompy insulinowej, z nieświadomością hipoglikemii (brak objawów prodromalnych hipoglikemii, wykluczenie hipoglikemii poalkoholowej); z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 135B lub 136A, lub 137, lub 137A.

Pacjenci po ukończeniu 26. roku życia z cukrzycą typu 1 lub 3 wymagający intensywnej insulinoterapii, z nieświadomością hipoglikemii (brak objawów prodromalnych hipoglikemii, wykluczenie hipoglikemii poalkoholowej); z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 135B lub 136A, lub 137, lub 137A.

Transmiter/nadajnik do systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) wymagający wymiany raz na rok

Wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych: 30%
Limit finansowanie ze środków publicznych: 970 zł (raz na rok)

Kryteria przyznawania:
Pacjenci do ukończenia 26. roku życia z cukrzycą typu 1 albo 3 leczeni przy pomocy pompy insulinowej, z nieświadomością hipoglikemii (brak objawów prodromalnych hipoglikemii, wykluczenie hipoglikemii poalkoholowej); z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 136 lub 137, lub 137A.

Pacjenci po ukończeniu 26. roku życia z cukrzycą typu 1 albo 3 wymagający intensywnej insulinoterapii, z nieświadomością hipoglikemii (brak objawów prodromalnych, hipoglikemii, wykluczenie hipoglikemii poalkoholowej); z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 136 lub 137, lub 137A.

Ciągłe monitorowanie glikemii typu flash (FreeStyle Libre)

Rozszerzono wskazania do zlecania czujników do systemu monitorowania stężenia glukozy Flash (Flash Glucose Monitoring - FGM) o:
 • kobiety w okresie ciąży i połogu, z cukrzycą wymagające insulinoterapii;
 • osoby niewidome z cukrzycą, leczone insuliną;
 • osoby powyżej 18 roku życia z cukrzycą wymagającą intensywnej insulinoterapii.
W przypadku ostatniej grupy zostały wprowadzone warunki kontynuacji zlecenia:
 • ocena kontroli glikemii minimum co min. 4 miesiące max. 6 miesięcy;
 • TIR (time in range) w zakresie 70-180 mg/dL > 70% czasu lub HbA1c poniżej 7,5% lub inne indywidualnie określone cele terapeutyczne we współpracy z lekarzem;
 • aktywność czujnika przez co najmniej 75% czasu w przedziale wynikającym z okresu użytkowania zrefundowanych czujników;
 • refundacja pasków do oznaczania glukozy we krwi średnio miesięcznie w liczbie nie większej niż 25 szt. w okresie poprzedzającym wystawienie kolejnego zlecenia.
W przypadku dzieci udział w limicie został zmniejszony z 30% do 20%.

Częstotliwość zlecania czujników została utrzymana comiesięcznie, ze względu na brak możliwości dzielenia przez NFZ zleceń innych niż comiesięczne (co wynika z zapisów art. 38d ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych), a liczba sztuk podwyższona do maksymalnie 3 na miesiąc, 13 sztuk w okresie 6 miesięcy w celu zapewnienia ciągłego zaopatrzenia w sensory dla wszystkich pacjentów. Wprowadzone zostały zmiany w kategorii personelu uprawnionego do zlecania lp. 135-137, co wiązało się ze zmianami populacji docelowej, a w przypadku lp. 137 potrzebą monitorowania wyników, w celu kontynuacji zlecenia.

Czujnik do systemu monitorowania stężenia glukozy flash (FGM) z dokładnością ≤10% MARD zastępujący konieczność monitorowania poziomu glikemii glukometrem do 3 sztuk

Wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych: 20% dzieci i 30% dorośli
Limit finansowanie ze środków publicznych: 255 zł (raz na miesiąc)

Kryteria przyznawania:
Dzieci od ukończenia 4. do ukończenia 18. roku życia z cukrzycą typu 1 albo 3 z bardzo dobrze monitorowaną glikemią, tj. przy co najmniej 8 krotnych pomiarach glikemii na dobę; kobiety w okresie ciąży i połogu z cukrzycą wymagające insulinoterapii;

dorośli z cukrzycą typu 1 albo 3 albo z innymi typami cukrzycy posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ze względu na stan wzroku, wymagający insulinoterapii; hiperinsulinizm wrodzony; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 135 lub 135A, lub 135B, lub 136, lub 136A, lub 137A; z zastrzeżeniem, że liczba czujników podlegających refundacji nie może przekroczyć 13 sztuk w przedziale 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych

Kolejne zlecenie może zostać wystawione, jeżeli pacjent korzystał z refundacji na paski do oznaczania glukozy we krwi średnio miesięcznie w liczbie nie większej niż 50 sztuk w okresie poprzedzającym wystawienie kolejnego zlecenia.

Dane osobowe i jednostkowe dane medyczne, w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1555), dotyczące monitorowania poziomu glikemii, gromadzone na podstawie refundacji, są przekazywane do systemu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w celu monitorowania procesu kontroli cukrzycy.

FreeStyle Libre dla wszystkich typów cukrzycy na intensywnej insulinoterapii

Wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych: 30%
Limit finansowanie ze środków publicznych: 255 zł (raz na miesiąc)

Kryteria przyznawania:
Dorośli z cukrzycą typu 1 albo 3 albo z innymi typami cukrzycy wymagającymi co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę (intensywna insulinoterapia); hiperinsulinizm wrodzony; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 135 lub 135A, lub 135B, lub 136, lub 136A, lub 137; z zastrzeżeniem, że liczba sensorów podlegających refundacji nie może przekroczyć 13 sztuk w przedziale kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych.

Warunki kontynuacji zlecenia:
 1. ocena kontroli glikemii po upływie minimum 4 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji zlecenia, maksymalnie po 6 miesiącach;
 2. TIR (time in range) w zakresie 70-180 mg/dl >70% czasu lub HbA1c poniżej 7,5%, lub inne indywidualnie określone cele terapeutyczne we współpracy z lekarzem;
 3. aktywność czujnika przez co najmniej 75% czasu w przedziale wynikającym z okresu użytkowania zrefundowanych czujników;
 4. refundacja pasków do oznaczania glukozy we krwi średnio miesięcznie w liczbie nie większej niż 25 sztuk w okresie poprzedzającym wystawienie kolejnego zlecenia
w przypadku niespełniania warunków kontynuacji zlecenia ponowne zlecenie może być wystawione po upływie kolejnych 6 miesięcy od zakończenia realizacji poprzedniego zlecenia

Dane osobowe i jednostkowe dane medyczne, w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, dotyczące monitorowania poziomu glikemii, gromadzone na podstawie refundacji, są przekazywane do systemu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w celu monitorowania procesu kontroli cukrzycy.

W przypadku ciągłego monitoringu glikemii typu flash osobami uprawnionymi do wystawienia zlecenia na zaopatrzenie medyczne są:
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i specjalizację w dziedzinie pediatrii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie kardiologii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie perinatologii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii lub chorób wewnętrznych zatrudniony w poradni lub na oddziale diabetologii
 • Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
 • Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, zatrudnioną w poradni lub na oddziale diabetologii, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Wprowadzone przepisy przejściowe wiążą się z utratą ważności tych zleceń, co do których zmiany są na tyle szerokie, że nie jest możliwa kontynuacja ich realizacji w systemach informatycznych NFZ (lp. 69, 70, 98, 103, 104, 129-131, 135-136). Oznacza to, że obecne zlecenia na sensory do systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) oraz transmiter/nadajnik do systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) będą anulowane z dniem 1 stycznia 2023 roku i będzie trzeba postarać się o nowe zlecenie.

Artykuł przygotowano na podstawie informacji udostępnionych na stronach Rządowego Centrum Legislacji pod adresem legislacja.rcl.gov.pl

Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, koniecznie polubcie nasz profil na FB!


Wszelkie materiały (w szczególności materiały i opracowania własne) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.reklama
Najnowsze komentarze [12]

Masz swoją opinię na ten temat? Tu jest miejsce, gdzie możesz ją wyrazić! Pisz, komentuj i dyskutuj. Pamiętaj o tym, że nie będą tolerowane niecenzuralne wypowiedzi i wulgaryzmy.

~arek  IP: 188.147.12.xxx(2023-01-23 13:00:29)
26lat diabetyk Końcu ktoś pomyślał o refundacji dla wszystkich paciętów cukrzycą 1 osobiście robiłem zakupy za jeden sensor 255 zł a teraz totalna ulga super produkt polecam

~Asia   IP: 79.191.24.xxx(2022-12-09 21:08:04)
Cieszę się Z tej refundacji i śledzę wszystkie info.od lipca. Choruję ponad ćwierć wieku i czasami brakuje czasu na ciągłe sięganie po glukometr. Wierzę że z Librą obniżę w końcu swoją hemoglobinę glikozowaną, bo teraz to będzie dodatkowa motywacja.

~Sylwia  IP: 5.173.199.xxx(2022-11-20 15:54:16)
Kompletnie nic się nie dowiedziałam z tego artykułu. Nie rozumiem dalej co z paskami dodam że używamy sensorów od Medtronica i mam rozumieć że dostanę 100 pasków na miesiąc? A jak przekrocze ilość to co wtedy nie dostanę refundacji na sensory? Czasami sensory tak przekłamują że nie da się nie mierzyć cukru glukometrem.

~Diabetyk od 26 lat  IP: 145.237.4.xxx(2022-11-04 09:51:33)
Nie zrozumiałam treści tego artykułu, nie mam pojęcia komu i w jakiej refundacji się należy. Jeśli jest taka możliwość to prosze napisać to czytelnie i tak żeby każdy zrozumiał. Pozdrawiam.

~jędrek127  IP: 82.177.150.xxx(2022-11-01 12:40:12)
Cześć Juras! Ja już się pogubiłem w tym wszystki,-totalnie! Jak nie zobaczę jakiejś tabelki w EXCELU-u lub innej, to jak ktoś napisał, dziadki zostaną na paskach albo dalej nie będzie nas stać na ciągły pomiar. Dlatego przyłączam się do próśb o kompilację tego bełkotu z MZ do jakiejś czytelnej formy . Będziemy wdzięczni "Dziadek" ( w cudzysłowiu bo jestem tylko mężem babci, czyli mam tylko wnuczki :-) Pozdrawiam serdecznie

~Jerzy Magiera  IP: 178.36.40.xxx(2022-10-31 21:11:06)
Tak, jest taki plan. Dziękuję. Musimy jednak poczekać na interpretację z firm. O Dexcomie już napisałem na https://www.facebook.com/pancukrzyca Natomiast zapraszam na program "Pogadajmy o cukrzycy" gdzie też szeroko będziemy omawiać te zmiany. Najbliższy piątek, 4 listopada o godz. 20.00 :-)

~jotha  IP: 78.10.61.xxx(2022-10-31 17:31:46)
Jurku ! Proponuję, żebyś zechciał poświęcić osobny artykuł omawiający poszczególne rodzaje urządzeń do CGM i FGM, który pozwoli nieznającym się na tym cukrzykom ( w tym i mnie ),, zorientować się w temacie oraz poznać ceny uwzględniające refundację. Na lekarzy nie ma co liczyć bo albo nie mają na to czasu, albo o tym nie mają pojęcia. Pozdrawiam !

~Maciej  IP: 176.221.122.xxx(2022-10-31 09:31:16)
Dlaczego w Polsce przepisy nie mogą być proste, normalne. Kategoryzowanie ludzi w kwestii zdrowia to jakies nieporozumienie ten nie dostanie bo jest za stary, ten nie dostanie bo bierze za rzadko insuline, ta nie dostanie bo juz urodziła, a tamta bo jej sie zmieniło HBA1C NAPRAWDE ?!?! przeciez kazda osoba chora na cukrzyce powinna dostawac taka sama refundacje bezwzgledu na wszystko

~Anita  IP: 83.24.152.xxx(2022-10-31 07:47:57)
Dzień dobry. Co znaczy „ refundacja pasków do oznaczania glukozy we krwi średnio miesięcznie w liczbie nie większej niż 25 szt. w okresie poprzedzającym wystawienie kolejnego zlecenia.”, a konkretnie ile wynosi okres poprzedzający wystawienie kolejnego zlecenia? Miesiąc?

~Aneri50  IP: 141.0.12.xxx(2022-10-30 23:05:42)
I znowu,,, dla dziadkow z cukrzyca ponad 50 lat,, glukometr i paski,, albo Free style libre nr. 1,,pod warunkiem ze ma hemoglobine ponizej 7,5,, Noo,w tym wieku to raczej cud ,, raczej nie uda mi sie skorzystac ze starocia Free nr, 1

~Jerzy Magiera  IP: 178.36.40.xxx(2022-10-30 21:22:52)
Jacku, będzie refundacja Libre dla takiej osoby - "osoby powyżej 18 roku życia z cukrzycą wymagającą intensywnej insulinoterapii". Tutaj nie ma wymogu pompy insulinowej i nieświadomości hipoglikemii.

~Jacek  IP: 91.123.181.xxx(2022-10-30 20:13:09)
Witam, czy to oznacza że jeśli ktoś jest na intensywnej insulinoterapii i jest poniżej 26 r.ż ALE nie jest na pompie to wciąż nie będzie dla niego dostępna refundacja?


Powrót Do góry

mojacukrzyca.org - Artykuły: REFUNDACJA od 1 stycznia 2023 - istotne zmiany dla diabetyków dotyczące ciągłego monitorowania glikemii
Jeżeli na tej stronie widzisz błąd lub masz uwagi, napisz do nas.Eversense E3
Refundacja CGM
Przydatne
Informacje
Bądź na bieżąco!
Kącik literacki
Wszystko o Accu-Chek
Specjalista radzi
DiABEtyK
Na komputer i telefon
Ministerstwo Zdrowia
Światowy Dzień Cukrzycy
Cukrzyca tamtych lat
DME obrzęk plamki
Ciekawostki
O portalu

Redakcja portalu | Napisz do redakcji | Newsletter | O portalu | Media o portalu | Linki | Partnerzy | Nasze bannery | Logo do pobrania | Patronat medialny
Portal mojacukrzyca.org ma charakter jedynie informacyjny. Wszelkie decyzje odnośnie leczenia muszą być podejmowane w porozumieniu z lekarzem i za jego zgodą.
Portal jest prowadzony przez osobę fizyczną wyłącznie w celach osobistych. | Copyright © mojacukrzyca.org 2001-2024 Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Ostatnia modyfikacja: Sobota, 13 lipca 2024 r.

Zadaj pytanie on-line