Strona główna
 1. Wiadomości
 2. O cukrzycy
 3. Porady
 4. Sprzęt i leki
 5. Więcej
 6. Przydatne
 7. O portalu
diabetyk24.pl
Accu-Chek Instant
FreeStyle Libre 2
mylife YpsoPump
Światowy Dzień Cukrzycy
Artykuły
O cukrzycy
Cukrzyca typu 2
Odżywianie
Pompy insulinowe
Monitoring glikemii
Glukometry
Nakłuwacze
Peny
Insuliny

Dodaj komentarz
Artykuły

REFUNDACJA od 1 stycznia 2023 - istotne zmiany dla diabetyków dotyczące ciągłego monitorowania glikemii

źródło: oprac. własne, dodano: 30 października 2022 r.

W dniu 28 października 2022 roku Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (MZ 1371) został skierowany do ogłoszenia. Oznacza to zakończenie ścieżki legislacyjnej dla tego projektu i de facto wiele zmian w monitorowaniu cukrzycy od 1 stycznia 2023 roku. W refundacji będą systemy ciągłego monitorowania glikemii i monitoringu flash, a także oprzyrządowanie do pomp bezdrenowych. Co, ile i dla kogo? Kto będzie mógł wypisać zlecenie? Jakie są warunki refundacji? O tym w naszym artykule!

Zestawy infuzyjne do pomp insulinowych

Rozszerzono refundację zestawów infuzyjnych do osobistej pompy insulinowej (lp. 91) o wskazanie: cukrzyca typu 3, a także wprowadzono zapis umożliwiający refundację zestawów do pomp bezdrenowych, co w związku z dotychczas obowiązującą konstrukcją zapisów nie było możliwe.

Zestawy infuzyjne będą zatem refundowane w leczeniu cukrzycy typu 1 albo 3 przy pomocy pompy insulinowej w ilości do 10 sztuk na miesiąc.

Zbiorniki do pomp insulinowych

Rozszerzono dostęp do refundacji zbiorników na insulinę do osobistej pompy insulinowej do 5 sztuk na pacjentów z cukrzycą typu 3 (lp. 134).

Ciągłe monitorowanie glikemii Real Time (Medtronic, Dexcom, Eversense)

Zmiany wprowadzone w lp. 135 i 136 dla populacji do 26 roku życia miały na celu dostosowanie refundacji do wyrobów dostępnych na rynku. Stosowanie CGM-RT jest powiązane z typem pompy insulinowej, na której wybór pacjent nie ma wpływu w ramach świadczenia realizowanego w opiece ambulatoryjnej. W związku z tym limity dostały dostosowane do typów CGM-RT obecnie zlecanych, tak aby uwzględnić wszystkie ich typy i częstotliwości wymiany. Wprowadzono ograniczenie refundacji pasków, w związku z typem stosowanego CGM-RT (zależnie od potrzeb kalibracji lub nie).

Dodatkowo rozszerzono refundację na pacjentów pow. 26 roku życia z cukrzycą typu 1 lub 3, wymagających intensywnej insulinoterapii, z nieświadomością hipoglikemii (brakiem objawów prodromalnych hipoglikemii z wykluczeniem hipoglikemii poalkoholowej). Zamiast kryterium leczenia pompą insulinową, wprowadzono kryterium intensywnej insulinoterapii, ze względu na brak refundacji pomp insulinowych pow. 26 roku życia. W tej populacji pacjentów został wprowadzony jednolity limit 510 zł raz na miesiąc, a więc analogiczny do refundacji sensorów FGM.

Ze względu na inna częstotliwość wymiany czujników, refundacja została podzielona na lp. 135, 135A i 135B. Uwzględniono także system wymieniany co 6 miesięcy, jednak w cenie nie wyższej niż najdroższy analogiczny system na rynku, co jest zgodne z linią przyjętą w Opinii Rady Przejrzystości AOTMiT nr 28/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku.

Refundacja lp. 136, 136A i 136B zarówno dla pacjentów do 26 roku życia, jak i powyżej 26 roku życia została wprowadzona z tym samym limitem refundacyjnym, zależnym od typu transmitera, ze względu na różnice technologiczne między systemem CGM-RT a FGM (system bazujący na czujniku i transmiterze versus system oparty na czujniku) Celem ustawodawcy było w populacji pacjentów pow. 26 roku życia zbliżyć poziom refundacji pomiędzy tymi systemami. Różnica w cenie w czujników zależy już od strategii marketingowej producentów.

Sensor do systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) do 3 sztuk (sensory wymagające wymiany co 10 dni) albo do 5 sztuk (sensory wymagające wymiany co 6 albo 7 dni)

Wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych: 30%
Limit finansowanie ze środków publicznych:
 • 250 zł za sztukę - sensor wymagający wymiany co 10 dni
 • 145 zł za sztukę - sensor wymagający wymiany co 6 albo 7 dni
Kryteria przyznawania:
Pacjenci do ukończenia 26. roku życia z cukrzycą typu 1 albo 3 leczeni przy pomocy pompy insulinowej, z nieświadomością hipoglikemii (brak objawów prodromalnych hipoglikemii, wykluczenie hipoglikemii poalkoholowej); z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 135A lub 135B, lub 137, lub 137A; z zastrzeżeniem, że liczba sensorów podlegających refundacji, wymagających wymiany co 7 dni, nie może przekroczyć 26 sztuk w przedziale 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych .

Kolejne zlecenie może zostać wystawione, jeżeli pacjent korzystał z refundacji na paski do oznaczania glukozy we krwi średnio miesięcznie w liczbie nie większej niż 50 sztuk (dotyczy sensorów wymienianych co 10 dni) albo 100 sztuk (dotyczy sensorów wymagających wymiany co 6 lub 7 dni) w okresie poprzedzającym wystawienie kolejnego zlecenia.

Sensor do systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) do 5 sztuk

Wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych: 30%
Limit finansowanie ze środków publicznych: 510 zł

Kryteria przyznawania:
Pacjenci po ukończeniu 26. roku życia z cukrzycą typu 1 albo 3 wymagający intensywnej insulinoterapii, z nieświadomością hipoglikemii (brak objawów prodromalnych hipoglikemii, wykluczenie hipoglikemii poalkoholowej); z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 135 lub 135B, lub 137, lub 137A

Kolejne zlecenie może zostać wystawione, jeżeli pacjent korzystał z refundacji na paski do oznaczania glukozy we krwi średnio miesięcznie w liczbie nie większej niż 100 sztuk w okresie poprzedzającym wystawienie kolejnego zlecenia

Sensor do systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) wymagający wymiany raz na 180 dni

Wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych: 30%
Limit finansowanie ze środków publicznych: 4500 zł (raz na 6 miesięcy)

Kryteria przyznawania:
Pacjenci od ukończenia 18. roku życia do ukończenia 26. roku życia z cukrzycą typu 1 albo 3 leczeni przy pomocy pompy insulinowej, z nieświadomością hipoglikemii (brak objawów prodromalnych hipoglikemii, wykluczenie hipoglikemii poalkoholowej); z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 135 lub 135A, lub 136, lub 137, lub 137A.

Kolejne zlecenie może zostać wystawione, jeżeli pacjent korzystał z refundacji na paski do oznaczania glukozy we krwi w liczbie nie większej niż 200 sztuk w okresie poprzedzającym wystawienie kolejnego zlecenia.

Limit finansowanie ze środków publicznych: 3060 zł (raz na 6 miesięcy)

Kryteria przyznawania:
Pacjenci po ukończeniu 26. roku życia z cukrzycą typu 1 albo 3 wymagający intensywnej insulinoterapii, z nieświadomością hipoglikemii (brak objawów prodromalnych hipoglikemii, wykluczenie hipoglikemii poalkoholowej); z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 135 lub 135A, lub 136, lub 137, lub 137A.

Kolejne zlecenie może zostać wystawione, jeżeli pacjent korzystał z refundacji na paski do oznaczania glukozy we krwi w liczbie nie większej niż 200 sztuk w okresie poprzedzającym wystawienie kolejnego zlecenia.

W przypadku wszystkich sensorów i transmiterów CGM-RT osobami uprawnionymi do wystawienia zlecenia na zaopatrzenie medyczne są:
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i specjalizację w dziedzinie pediatrii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie kardiologii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie perinatologii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii lub chorób wewnętrznych zatrudniony w poradni lub na oddziale diabetologii
 • Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
 • Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, zatrudnioną w poradni lub na oddziale diabetologii, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej
Transmiter/nadajnik do systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) wymagający wymiany raz na 3 miesiące

Wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych: 30%

Limit finansowanie ze środków publicznych: 350 zł (raz na 3 miesiące)

Kryteria przyznawania:
Pacjenci do ukończenia 26. roku życia z cukrzycą typu 1 albo 3 leczeni przy pomocy pompy insulinowej, z nieświadomością hipoglikemii (brak objawów prodromalnych hipoglikemii, wykluczenie hipoglikemii poalkoholowej); z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 135B lub 136A, lub 137, lub 137A.

Pacjenci po ukończeniu 26. roku życia z cukrzycą typu 1 lub 3 wymagający intensywnej insulinoterapii, z nieświadomością hipoglikemii (brak objawów prodromalnych hipoglikemii, wykluczenie hipoglikemii poalkoholowej); z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 135B lub 136A, lub 137, lub 137A.

Transmiter/nadajnik do systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) wymagający wymiany raz na rok

Wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych: 30%
Limit finansowanie ze środków publicznych: 970 zł (raz na rok)

Kryteria przyznawania:
Pacjenci do ukończenia 26. roku życia z cukrzycą typu 1 albo 3 leczeni przy pomocy pompy insulinowej, z nieświadomością hipoglikemii (brak objawów prodromalnych hipoglikemii, wykluczenie hipoglikemii poalkoholowej); z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 136 lub 137, lub 137A.

Pacjenci po ukończeniu 26. roku życia z cukrzycą typu 1 albo 3 wymagający intensywnej insulinoterapii, z nieświadomością hipoglikemii (brak objawów prodromalnych, hipoglikemii, wykluczenie hipoglikemii poalkoholowej); z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 136 lub 137, lub 137A.

Ciągłe monitorowanie glikemii typu flash (FreeStyle Libre)

Rozszerzono wskazania do zlecania czujników do systemu monitorowania stężenia glukozy Flash (Flash Glucose Monitoring - FGM) o:
 • kobiety w okresie ciąży i połogu, z cukrzycą wymagające insulinoterapii;
 • osoby niewidome z cukrzycą, leczone insuliną;
 • osoby powyżej 18 roku życia z cukrzycą wymagającą intensywnej insulinoterapii.
W przypadku ostatniej grupy zostały wprowadzone warunki kontynuacji zlecenia:
 • ocena kontroli glikemii minimum co min. 4 miesiące max. 6 miesięcy;
 • TIR (time in range) w zakresie 70-180 mg/dL > 70% czasu lub HbA1c poniżej 7,5% lub inne indywidualnie określone cele terapeutyczne we współpracy z lekarzem;
 • aktywność czujnika przez co najmniej 75% czasu w przedziale wynikającym z okresu użytkowania zrefundowanych czujników;
 • refundacja pasków do oznaczania glukozy we krwi średnio miesięcznie w liczbie nie większej niż 25 szt. w okresie poprzedzającym wystawienie kolejnego zlecenia.
W przypadku dzieci udział w limicie został zmniejszony z 30% do 20%.

Częstotliwość zlecania czujników została utrzymana comiesięcznie, ze względu na brak możliwości dzielenia przez NFZ zleceń innych niż comiesięczne (co wynika z zapisów art. 38d ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych), a liczba sztuk podwyższona do maksymalnie 3 na miesiąc, 13 sztuk w okresie 6 miesięcy w celu zapewnienia ciągłego zaopatrzenia w sensory dla wszystkich pacjentów. Wprowadzone zostały zmiany w kategorii personelu uprawnionego do zlecania lp. 135-137, co wiązało się ze zmianami populacji docelowej, a w przypadku lp. 137 potrzebą monitorowania wyników, w celu kontynuacji zlecenia.

Czujnik do systemu monitorowania stężenia glukozy flash (FGM) z dokładnością ≤10% MARD zastępujący konieczność monitorowania poziomu glikemii glukometrem do 3 sztuk

Wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych: 20% dzieci i 30% dorośli
Limit finansowanie ze środków publicznych: 255 zł (raz na miesiąc)

Kryteria przyznawania:
Dzieci od ukończenia 4. do ukończenia 18. roku życia z cukrzycą typu 1 albo 3 z bardzo dobrze monitorowaną glikemią, tj. przy co najmniej 8 krotnych pomiarach glikemii na dobę; kobiety w okresie ciąży i połogu z cukrzycą wymagające insulinoterapii;

dorośli z cukrzycą typu 1 albo 3 albo z innymi typami cukrzycy posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ze względu na stan wzroku, wymagający insulinoterapii; hiperinsulinizm wrodzony; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 135 lub 135A, lub 135B, lub 136, lub 136A, lub 137A; z zastrzeżeniem, że liczba czujników podlegających refundacji nie może przekroczyć 13 sztuk w przedziale 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych

Kolejne zlecenie może zostać wystawione, jeżeli pacjent korzystał z refundacji na paski do oznaczania glukozy we krwi średnio miesięcznie w liczbie nie większej niż 50 sztuk w okresie poprzedzającym wystawienie kolejnego zlecenia.

Dane osobowe i jednostkowe dane medyczne, w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1555), dotyczące monitorowania poziomu glikemii, gromadzone na podstawie refundacji, są przekazywane do systemu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w celu monitorowania procesu kontroli cukrzycy.

FreeStyle Libre dla wszystkich typów cukrzycy na intensywnej insulinoterapii

Wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych: 30%
Limit finansowanie ze środków publicznych: 255 zł (raz na miesiąc)

Kryteria przyznawania:
Dorośli z cukrzycą typu 1 albo 3 albo z innymi typami cukrzycy wymagającymi co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę (intensywna insulinoterapia); hiperinsulinizm wrodzony; z wyłączeniem jednoczesnego zaopatrzenia w wyroby wymienione w lp. 135 lub 135A, lub 135B, lub 136, lub 136A, lub 137; z zastrzeżeniem, że liczba sensorów podlegających refundacji nie może przekroczyć 13 sztuk w przedziale kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych.

Warunki kontynuacji zlecenia:
 1. ocena kontroli glikemii po upływie minimum 4 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji zlecenia, maksymalnie po 6 miesiącach;
 2. TIR (time in range) w zakresie 70-180 mg/dl >70% czasu lub HbA1c poniżej 7,5%, lub inne indywidualnie określone cele terapeutyczne we współpracy z lekarzem;
 3. aktywność czujnika przez co najmniej 75% czasu w przedziale wynikającym z okresu użytkowania zrefundowanych czujników;
 4. refundacja pasków do oznaczania glukozy we krwi średnio miesięcznie w liczbie nie większej niż 25 sztuk w okresie poprzedzającym wystawienie kolejnego zlecenia
w przypadku niespełniania warunków kontynuacji zlecenia ponowne zlecenie może być wystawione po upływie kolejnych 6 miesięcy od zakończenia realizacji poprzedniego zlecenia

Dane osobowe i jednostkowe dane medyczne, w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, dotyczące monitorowania poziomu glikemii, gromadzone na podstawie refundacji, są przekazywane do systemu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w celu monitorowania procesu kontroli cukrzycy.

W przypadku ciągłego monitoringu glikemii typu flash osobami uprawnionymi do wystawienia zlecenia na zaopatrzenie medyczne są:
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie diabetologii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii i specjalizację w dziedzinie pediatrii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie kardiologii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie perinatologii
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii lub chorób wewnętrznych zatrudniony w poradni lub na oddziale diabetologii
 • Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
 • Kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, zatrudnioną w poradni lub na oddziale diabetologii, przez okres do 6 miesięcy od dnia określonego w dokumentacji medycznej

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Wprowadzone przepisy przejściowe wiążą się z utratą ważności tych zleceń, co do których zmiany są na tyle szerokie, że nie jest możliwa kontynuacja ich realizacji w systemach informatycznych NFZ (lp. 69, 70, 98, 103, 104, 129-131, 135-136). Oznacza to, że obecne zlecenia na sensory do systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) oraz transmiter/nadajnik do systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) będą anulowane z dniem 1 stycznia 2023 roku i będzie trzeba postarać się o nowe zlecenie.

Artykuł przygotowano na podstawie informacji udostępnionych na stronach Rządowego Centrum Legislacji pod adresem legislacja.rcl.gov.pl

Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, koniecznie polubcie nasz profil na FB!reklama
Najnowsze komentarze [10]

Masz swoją opinię na ten temat? Tu jest miejsce, gdzie możesz ją wyrazić! Pisz, komentuj i dyskutuj. Pamiętaj o tym, że nie będą tolerowane niecenzuralne wypowiedzi i wulgaryzmy.

~Sylwia  IP: 5.173.199.xxx(2022-11-20 15:54:16)
Kompletnie nic się nie dowiedziałam z tego artykułu. Nie rozumiem dalej co z paskami dodam że używamy sensorów od Medtronica i mam rozumieć że dostanę 100 pasków na miesiąc? A jak przekrocze ilość to co wtedy nie dostanę refundacji na sensory? Czasami sensory tak przekłamują że nie da się nie mierzyć cukru glukometrem.

~Diabetyk od 26 lat  IP: 145.237.4.xxx(2022-11-04 09:51:33)
Nie zrozumiałam treści tego artykułu, nie mam pojęcia komu i w jakiej refundacji się należy. Jeśli jest taka możliwość to prosze napisać to czytelnie i tak żeby każdy zrozumiał. Pozdrawiam.

~jędrek127  IP: 82.177.150.xxx(2022-11-01 12:40:12)
Cześć Juras! Ja już się pogubiłem w tym wszystki,-totalnie! Jak nie zobaczę jakiejś tabelki w EXCELU-u lub innej, to jak ktoś napisał, dziadki zostaną na paskach albo dalej nie będzie nas stać na ciągły pomiar. Dlatego przyłączam się do próśb o kompilację tego bełkotu z MZ do jakiejś czytelnej formy . Będziemy wdzięczni "Dziadek" ( w cudzysłowiu bo jestem tylko mężem babci, czyli mam tylko wnuczki :-) Pozdrawiam serdecznie

~Jerzy Magiera  IP: 178.36.40.xxx(2022-10-31 21:11:06)
Tak, jest taki plan. Dziękuję. Musimy jednak poczekać na interpretację z firm. O Dexcomie już napisałem na https://www.facebook.com/pancukrzyca Natomiast zapraszam na program "Pogadajmy o cukrzycy" gdzie też szeroko będziemy omawiać te zmiany. Najbliższy piątek, 4 listopada o godz. 20.00 :-)

~jotha  IP: 78.10.61.xxx(2022-10-31 17:31:46)
Jurku ! Proponuję, żebyś zechciał poświęcić osobny artykuł omawiający poszczególne rodzaje urządzeń do CGM i FGM, który pozwoli nieznającym się na tym cukrzykom ( w tym i mnie ),, zorientować się w temacie oraz poznać ceny uwzględniające refundację. Na lekarzy nie ma co liczyć bo albo nie mają na to czasu, albo o tym nie mają pojęcia. Pozdrawiam !

~Maciej  IP: 176.221.122.xxx(2022-10-31 09:31:16)
Dlaczego w Polsce przepisy nie mogą być proste, normalne. Kategoryzowanie ludzi w kwestii zdrowia to jakies nieporozumienie ten nie dostanie bo jest za stary, ten nie dostanie bo bierze za rzadko insuline, ta nie dostanie bo juz urodziła, a tamta bo jej sie zmieniło HBA1C NAPRAWDE ?!?! przeciez kazda osoba chora na cukrzyce powinna dostawac taka sama refundacje bezwzgledu na wszystko

~Anita  IP: 83.24.152.xxx(2022-10-31 07:47:57)
Dzień dobry. Co znaczy „ refundacja pasków do oznaczania glukozy we krwi średnio miesięcznie w liczbie nie większej niż 25 szt. w okresie poprzedzającym wystawienie kolejnego zlecenia.”, a konkretnie ile wynosi okres poprzedzający wystawienie kolejnego zlecenia? Miesiąc?

~Aneri50  IP: 141.0.12.xxx(2022-10-30 23:05:42)
I znowu,,, dla dziadkow z cukrzyca ponad 50 lat,, glukometr i paski,, albo Free style libre nr. 1,,pod warunkiem ze ma hemoglobine ponizej 7,5,, Noo,w tym wieku to raczej cud ,, raczej nie uda mi sie skorzystac ze starocia Free nr, 1

~Jerzy Magiera  IP: 178.36.40.xxx(2022-10-30 21:22:52)
Jacku, będzie refundacja Libre dla takiej osoby - "osoby powyżej 18 roku życia z cukrzycą wymagającą intensywnej insulinoterapii". Tutaj nie ma wymogu pompy insulinowej i nieświadomości hipoglikemii.

~Jacek  IP: 91.123.181.xxx(2022-10-30 20:13:09)
Witam, czy to oznacza że jeśli ktoś jest na intensywnej insulinoterapii i jest poniżej 26 r.ż ALE nie jest na pompie to wciąż nie będzie dla niego dostępna refundacja?


Powrót Do góry

mojacukrzyca.org - Artykuły: REFUNDACJA od 1 stycznia 2023 - istotne zmiany dla diabetyków dotyczące ciągłego monitorowania glikemii
Jeżeli na tej stronie widzisz błąd lub masz uwagi, napisz do nas.


Eversense E3
Przydatne
Informacje
Sklep dla diabetyków
Kącik literacki
Wszystko o Accu-Chek
Specjalista radzi
DiABEtyK
Na komputer i telefon
Ministerstwo Zdrowia
Cukrzyca tamtych lat
DME obrzęk plamki
Ciekawostki
O portalu

Redakcja portalu | Napisz do redakcji | Newsletter | O portalu | Media o portalu | Linki | Partnerzy | Nasze bannery | Logo do pobrania | Patronat medialny
Portal mojacukrzyca.org ma charakter jedynie informacyjny. Wszelkie decyzje odnośnie leczenia muszą być podejmowane w porozumieniu z lekarzem i za jego zgodą.
Portal jest prowadzony przez osobę fizyczną wyłącznie w celach osobistych. | Copyright © mojacukrzyca.org 2001-2022 Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Ostatnia modyfikacja: Czwartek, 1 grudnia 2022 r.

Zadaj pytanie on-line