Strona główna
  1. Wiadomości
  2. O cukrzycy
  3. Porady
  4. Sprzęt i leki
  5. Więcej
  6. Przydatne
  7. O portalu
diabetyk24.pl
Accu-Chek Instant

FreeStyle Libre 2

Ypsomed

Dexcom One+
Artykuły
O cukrzycy
Cukrzyca typu 2
Odżywianie
Pompy insulinowe
Monitoring glikemii
Glukometry
Nakłuwacze
Peny
Insuliny

Dodaj komentarz
Ministerstwo Zdrowia

Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie WOŚP

dodano: 17 stycznia 2012 r., źródło: www.mz.gov.pl


Warszawa, 16.01.2012 roku

Fundacja WOŚP nie jest przedsiębiorcą produkującym lub prowadzącym obrót produktami refundowanymi, a w myśl ustawy refundacyjnej tylko ww. podmioty nie mogą dokonywać darowizn. Zgodnie z ustawą takie podmioty nie mogą stosować jakichkolwiek form zachęty w tym darowizn, odnoszących się do produktów refundowanych.

Pompy insulinowe obecnie nie są refundowane na podstawie decyzji refundacyjnych, a są świadczeniami gwarantowanymi ze środków publicznych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. W związku z powyższym pompy insulinowe mogą zostać przekazane przez Fundację WOŚP w formie darowizny szpitalom.Opinia prawna w sprawie art. 49 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych


Przepisy art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych skierowane są do tego samego kręgu adresatów, co ust. 1 i 2 tej regulacji.

Przepisy art. 49 ust. 1 i 2 skierowane są do przedsiębiorców zajmujących się wytwarzaniem lub obrotem lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobami medycznymi podlegającymi refundacji ze środków publicznych na podstawie decyzji.

Przepisy te wskazują wprost, jakie praktyki w obrocie „refundowanym” są zakazane. Jednocześnie należy wskazać, że budzący wątpliwości ust. 3 również odnosi się do kręgu adresatów wskazanych w ust. 1. Tylko podmioty wytwarzające produkty podlegające refundacji i dokonujące obrotu (albo podmioty działające w ich imieniu i na ich rzecz) mogą stosować środki i metody zakazane w tym przepisie. Działania te mają bowiem na celu zwiększenie obrotu lekami refundowanymi, co leży w interesie przedsiębiorców zajmujących się wytwarzaniem lub obrotem lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobami medycznymi podlegającymi refundacji ze środków publicznych (a także dostawców wyrobów medycznych i realizujących zaopatrzenie w te wyroby).

Powyższe potwierdzają również przepisy art. 49 ust. 4 oraz art. 50 ust. 4 i 5.

Art. 49 ust. 4 stanowi, że przepisy ust. 1-3 stosuje się także do umów zawieranych pomiędzy podmiotem realizującym zaopatrzenie na zlecenie w zakresie wyrobów medycznych a dostawcami tych wyrobów. Oznacza to, że jedynymi podmiotami poza określonymi w ust. 1, do których stosuje się zakaz stosowania jakichkolwiek form zachęty odnoszących się do leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych podlegających refundacji ze środków publicznych, są podmioty realizujące zaopatrzenie na zlecenie w zakresie wyrobów medycznych i dostawcy tych wyrobów.

Ponadto przepisy dotyczące kar za naruszenia określone w art. 49 ust. 3 odnoszą się do obrotu produktami, wobec których wydano decyzje refundacyjną a obrót takimi produktami mogą prowadzić wyłącznie podmioty określone w art. 49 ust. 1. Ukaranie na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 50 ust. 4 albo 5, wymaga aby działania wskazane w art. 49 ust. 3 stanowiły formę zachęty do zakupu produktów refundowanych, co skutkować ma zwiększeniem obrotu danym produktem.

Istotnie w projekcie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych skierowanej przez Radę Ministrów do Sejmu RP, w ust. 3 byli wskazani przedsiębiorcy zajmujący się wytwarzaniem lub obrotem lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobami medycznymi podlegającymi refundacji ze środków publicznych. Brak jednak wskazania tych podmiotów w obowiązującym ust. 3 nie zmienia adresatów zawartej w tym przepisie normy prawnej. Wykładnia ust. 3 w art. 49 w oderwaniu od ust. 1 i 2 tego przepisu oraz w oderwaniu do przepisów dotyczących kar administracyjnych nakładanych za naruszenie art. 49 ust. 3, prowadziłaby do absurdalnych wniosków – tj. możliwości nałożenia kary administracyjnej przez wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych na podmioty nieprowadzące obrotu produktami refundowanymi, co jest niewykonalne i pozostaje w sprzeczności z przytoczonymi powyżej przepisami.

Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, koniecznie polubcie nasz profil na FB!


Wszelkie materiały (w szczególności materiały i opracowania własne) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.reklama
Najnowsze komentarze [0]

Masz swoją opinię na ten temat? Tu jest miejsce, gdzie możesz ją wyrazić! Pisz, komentuj i dyskutuj. Pamiętaj o tym, że nie będą tolerowane niecenzuralne wypowiedzi i wulgaryzmy.


Nie ma jeszcze żadnych komentarzy
Bądź pierwszy, dodaj swoją opinię!
Powrót Do góry

mojacukrzyca.org - Ministerstwo Zdrowia: Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie WOŚP
Jeżeli na tej stronie widzisz błąd lub masz uwagi, napisz do nas.Eversense E3
Refundacja CGM
Przydatne
Informacje
Bądź na bieżąco!
Kącik literacki
Wszystko o Accu-Chek
Specjalista radzi
DiABEtyK
Na komputer i telefon
Ministerstwo Zdrowia
Światowy Dzień Cukrzycy
Cukrzyca tamtych lat
DME obrzęk plamki
Ciekawostki
O portalu

Redakcja portalu | Napisz do redakcji | Newsletter | O portalu | Media o portalu | Linki | Partnerzy | Nasze bannery | Logo do pobrania | Patronat medialny
Portal mojacukrzyca.org ma charakter jedynie informacyjny. Wszelkie decyzje odnośnie leczenia muszą być podejmowane w porozumieniu z lekarzem i za jego zgodą.
Portal jest prowadzony przez osobę fizyczną wyłącznie w celach osobistych. | Copyright © mojacukrzyca.org 2001-2024 Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Ostatnia modyfikacja: Piątek, 14 czerwca 2024 r.

Zadaj pytanie on-line