Strona główna Forum dyskusyjne Facebook Twitter NK YouTube Instagram Snapchat RSS Kontakt
 1. Wiadomości
 2. O cukrzycy
 3. Porady
 4. Sprzęt i leki
 5. Więcej
 6. Przydatne
 7. O portalu
Środa, 21 lutego 2018 r. diabetyk24.pl
Accu-Chek Performa
Sklep dla diabetyków
Newsletter
Artykuły
O cukrzycy
Cukrzyca typu 2
Odżywianie
Pompy insulinowe
Monitoring glikemii
Glukometry
Nakłuwacze
Peny
Insuliny
DME obrzęk plamki
Ciekawostki

Dodaj komentarz
Glukometry

Glukometr CONTOUR PLUS ONE i aplikacja CONTOUR Diabetes
źródło: Ascensia Diabetes Care, dodano: 10 czerwca 2016 r., aktualizacja: 23 marca 2017 r.

Ascensia Diabetes CareCoraz większa liczba pacjentów korzysta ze smartfonów i aplikacji dotyczących zdrowia.1 System monitorowania stężenia glukozy we krwi (BGMS) CONTOUR PLUS ONE obejmuje prosty w stosowaniu, inteligentny glukometr z funkcją łączności bezprzewodowej, który komunikuje się ze smartfonem za pośrednictwem łącza Bluetooth. Glukometr CONTOUR PLUS ONE przekazuje do aplikacji mobilnej CONTOUR Diabetes wyniki pomiarów stężenia glukozy we krwi.

Aplikacja ta zbiera, zapisuje i analizuje wyniki pomiarów stężenia glukozy we krwi otrzymane z glukometru. Umożliwia to identyfikację schematów i trendów dających odpowiedni kontekst i informacje ułatwiające leczenie cukrzycy. Aplikacja pozwala dodać inne informacje do pomiarów wykonanych na glukometrze, zapewniając w ten sposób pacjentowi dokładniejsze informacje na temat jego stanu, co z kolei może mu ułatwić podejmowanie właściwych decyzji dotyczących leczenia.

Korzyść ze stosowania glukometru CONTOUR PLUS ONE w połączeniu z aplikacją CONTOUR Diabetes polega na możliwości analizy schematów i trendów, dzięki czemu pacjenci z cukrzycą mogą zrozumieć w jaki sposób ich codzienne zachowania wpływają na stężenie glukozy we krwi. Dzięki temu mogą się dowiedzieć więcej o swojej cukrzycy i podejmować odpowiednie decyzje dotyczące jej leczenia.

Glukometr CONTOUR PLUS ONE i aplikacja CONTOUR Diabetes

Aplikacja analizuje wyniki pomiarów, także wysyła ostrzeżenia o krytycznie wysokich i krytycznie niskich wynikach. Aplikacja umożliwia wygenerowanie raportu ze swoich wyników i przesłanie go lekarzowi, w celu omówienia rezultatów w trakcie wizyty lekarskiej.

Glukometr CONTOUR PLUS ONE jest łatwy w obsłudze, przyjazny dla użytkownika i charakteryzuje się wysoką dokładnością pomiaru stężenia glukozy we krwi2; może być też stosowany bez połączenia z aplikacją CONTOUR Diabetes. Dzięki prostocie systemu glukometr CONTOUR PLUS ONE nadaje się do stosowania przez wszystkich pacjentów z cukrzycą, którzy samodzielnie mierzą sobie stężenie glukozy we krwi. Z kolei łatwe w stosowaniu funkcje aplikacji CONTOUR Diabetes umożliwiają każdemu pacjentowi z cukrzycą kontrolowanie choroby za pośrednictwem smartfona.

System CONTOUR PLUS ONE otwiera nową erę w podejściu do leczenia cukrzycy. Dzięki łatwemu w obsłudze systemowi duży odsetek pacjentów z cukrzycą może korzystać z technologii za pośrednictwem smartfona.

Aplikacja CONTOUR Diabetes będzie w przyszłości rozwijana i uzupełniana o nowe funkcje pomagające pacjentom z cukrzycą w jej leczeniu w inteligentniejszy sposób.

Glukometr CONTOUR PLUS ONE i aplikacja CONTOUR Diabetes

Charakterystyka glukometru CONTOUR PLUS ONE

Glukometr CONTOUR PLUS ONE jest inteligentnym glukometrem z funkcją łączności bezprzewodowej. Należy do rodziny glukometrów CONTOUR PLUS ONE. Cechuje go:
 • Wyjątkowa dokładność, zapewniająca otrzymanie pewnych, wiarygodnych wyników.2 Kryteria dokładności określone w normie ISO 15197:2013 dopuszczają margines błędu +/- 15 mg/dl przy stężeniu glukozy < 100 mg/dl lub +/- 15% przy stężeniu glukozy =>100 mg/ dl.3 Wykazano, że glukometr CONTOURTM PLUS ONE ma margines błędu +/- 8,5 mg/dl lub +/- 8,5% dla całego zakresu stężeń.2

 • Funkcja SmartLight glukometru umożliwia natychmiastowe otrzymanie informacji nt. aktualnego wyniku, przez jego porównanie z wartościami docelowymi. Zielony kolor informuje o wyniku mieszczącym się w zalecanym zakresie, bursztynowy kolor oznacza wynik powyżej, a czerwony - poniżej wartości docelowych. Dodatkowo podświetlany port na paski testowe umożliwia przeprowadzenie pomiaru przy słabym oświetleniu.

 • Pomiar drugiej szansy informuje pacjenta o konieczności umieszczenia w ciągu 60 sekund próbki krwi na tym samym pasku testowym jeśli pierwsza była niewystarczająca. Pozwala to uniknąć ponownego nakłuwania palca i zmarnowania paska testowego.

Glukometr CONTOUR PLUS ONE i aplikacja CONTOUR Diabetes

Dane techniczne:
 • Próbka badana: Krew pełna włośniczkowa i żylna
 • Wynik pomiaru: W odniesieniu do stężenia glukozy w osoczu/surowicy krwi
 • Objętość próbki: 0,6 ul
 • Zakres pomiarowy: 10 mg/dl-600 mg/dl glukozy we krwi.
 • Czas odliczania: 5 sekund
 • Pamięć: Przechowuje 800 ostatnich wyników badania.
 • Rodzaj baterii: Dwie 3-woltowe baterie litowe (płaskie) CR2032 lub DL2032.
 • Żywotność baterii: Około 1000 testów (1 rok przeciętnego użytkowania, 3 badania dziennie).
 • Zakres temperatury pracy glukometru: 5 st. C - 45 st. C
 • Zakres wilgotności pracy glukometru: 10%-93% wilgotności względnej
 • Wymiary: 97 mm (dł.) x 28 mm (szer.) x 14,9 mm (wys.)
 • Waga: 36 gramów
 • Okres trwałości glukometru: 5 lat
 • Głośność sygnału dźwiękowego: 50 dB(A)-85 dB(A) w odległości 10 cm
Glukometr CONTOUR PLUS ONE i aplikacja CONTOUR Diabetes

Charakterystyka aplikacji CONTOUR Diabetes

Aplikacja CONTOURTM Diabetes wyświetla wyniki pomiaru stężenia glukozy we krwi w prosty, intuicyjny i łatwy do przeglądania sposób, co może zwiększyć zaangażowanie pacjentów w dokonywanie pomiarów i leczenie cukrzycy. Aplikacja CONTOUR Diabetes dostępna jest w sklepach Apple App Store (iOS) i Google Play (Android). Jej najważniejsze funkcje to:
 • Synchronizacja z glukometrem CONTOUR PLUS ONE i bezprzewodowe przesyłanie wyników, co umożliwia tworzenie indywidulanych schematów i trendów dla danego pacjenta, które można analizować w kontekście czasu i zauważać w ten sposób wpływ codziennych czynności na uzyskiwane wyniki.

 • Możliwość zapisywania takich zdarzeń jak posiłki, aktywności i przyjmowane leki. Użytkownik może także dodawać zdjęcia, uwagi i notatki głosowe, aby ustawić uzyskane wyniki w kontekście (glukometr zawiera tylko dzienniczek uzyskiwanych wyników).

  Glukometr CONTOUR PLUS ONE i aplikacja CONTOUR Diabetes
 • Możliwość przekazywania wyników uzyskanych przez pacjenta lekarzowi/lekarzom z wyprzedzeniem lub w dniu wizyty w postaci zbiorczego raportu w formacie PDF. Oznacza to, że zarówno pacjent, jak i jego lekarze są lepiej poinformowani i podczas wizyty mogą skupić się na rozmowie.
Dodatkowe funkcje obejmują:
 • Konto w chmurze do zarządzania danymi i ich przechowywania.
 • Raporty w formacie PDF, które można wysyłać pocztą elektroniczną w celu omówienia ich z lekarzem.
 • Widok w formie listy i widok z całego dnia, aktywowane przez zmianę orientacji ekranu smartfona.
 • Możliwość ustawiania znaczników posiłków w aplikacji lub w glukometrze.
 • Możliwość ustawienia przypomnień o pomiarach, by przed wizytą u lekarza zapewnić optymalne wyniki.
 • Alarmy i porady dotyczące postepowania w razie Wyników krytycznie wysokich lub krytycznie niskich
 • Komunikaty błędów w postaci wiadomości tekstowych zamiast kodów.
 • Automatyczna synchronizacja czasu i daty pomiędzy aplikacją a glukometrem.
 • Powiadomienie przez aplikację o niskim poziomie naładowania baterii glukometru.
 • Dostosowanie ustawień glukometru, w tym wszystkich ustawień użytkownika i wartości docelowych, za pośrednictwem aplikacji.

DANE KLINICZNE NT. GLUKOMETRU CONTOUR PLUS ONE2
 • W badaniu klinicznym oceniano działanie glukometru CONTOUR PLUS ONE w warunkach laboratoryjnych i klinicznych.
 • W badaniu laboratoryjnym wykorzystano próbki krwi z opuszki palca pobrane od 100 uczestników, które przebadano dwukrotnie, używając pasków testowych trzech różnych serii.
 • W warunkach klinicznych badanie objęło 134 uczestników z cukrzycą w wieku 18 lub więcej lat, którzy nigdy wcześniej nie korzystali z systemu monitorowania stężenia glukozy we krwi (BGMS); uczestnicy oznaczali stężenie glukozy we krwi używając systemu BGMS i próbek krwi włośniczkowej pobieranych z opuszki palca i wnętrza dłoni
 • Wartości referencyjne do porównań uzyskano oznaczając próbki krwi dwukrotnie przy użyciu analizatora Yellow Springs Instrument (YSI), stosowanego jako uznany standard do diagnostycznego oznaczana stężenia glukozy we krwi.
 • Wyniki uzyskane z BGMS porównano z wynikami uzyskani z YSI i oceniono wg kryteriów dokładności normy ISO 15197:2013 (=>95% wyników mieściło się w zakresie +/- 15 mg/dl od referencyjnego wyniku oznaczenia próbek o stężeniu glukozy we krwi <100 mg/dl lub +/- 15% dla próbek o stężeniu glukozy =>100 mg/dl, a =>99% wyników z warunków laboratoryjnych, jak i klinicznych mieściło się w strefie A3).
 • W warunkach laboratoryjnych 99,0% wyników uzyskanych przez system BGSM spełniało kryteria dokładności normy ISO 15197:2013, a 96,3% wyników mieściło się w zakresie +/- 10 mg/dl lub +/- 10% od wyniku referencyjnego otrzymanego przy użyciu analizatora YSI.
 • Dane z wyników klinicznych wskazują, że 99,2% wyników uzyskanych przez pacjentów z badania kropli krwi z palca spełniało kryteria dokładności normy ISO 15197:2013, a 95,5% wyników mieściło się w zakresie +/- 10 mg/dl lub +/- 10% od wyniku referencyjnego otrzymanego w badaniu próbek przy użyciu analizatora YSI.
Więcej informacji na stronie www.contourplusone.pl i www.diabetes.ascensia.pl

Pobierz aplikację

Pobierz aplikację Pobierz aplikację

Przypisy

1. therealtimereport.com,. "Health and Fitness Apps See 62% Increase in Usage in Last Six Months | The Realtime Report". Opublikowane w 2014 r.
2. Badanie Bailey et al. zaprezentowane na 15. Dorocznym spotkaniu Diabetes Technology Society, między 22 a 24 października 2015 r., Bethesda, Maryland.
3. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (2013). System do badań diagnostycznych in vitro - wymagania dotyczące systemów monitorujących poziom glukozy we krwi do samokontroli u chorych na cukrzycę. Abstrakt (ISO 15197:2013)


Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, koniecznie polubcie nasz profil na FB!reklama
XIX Zjazd Naukowy PTD

Najnowsze komentarze [15 z 143]

Masz swoją opinię na ten temat? Tu jest miejsce, gdzie możesz ją wyrazić! Pisz, komentuj
i dyskutuj. Pamiętaj o tym, że nie będą tolerowane niecenzuralne wypowiedzi i wulgaryzmy.

~Małgorzata  IP: 83.26.241.xxx(2018-02-16 19:07:57)
Czy można wyniki ogczytywać w na smartwatch?

~Paweł-świerzak  IP: 87.205.92.xxx(2018-02-11 00:29:42)
Mój syn dostał w szpitalu.Łączy się z jego telefonem Samsungiem J5 2017 i moim J5 2016 ,natomiast z LG 8 już nie oraz z Xiaomi 4X.Czy w 21wieku trzeba co rusz wymieniać srajfony co 1 rok.Ręce opadają.Wciskają na siłę aby zarabiać na paskach.Gdyby Ministerstwo Zdrowia miało JA..a wzięło by z dupą i potrząsnęło nimi.A tak Ci mają w pompie i tam Ci też a dzieciaki i rodzice cierpią.CIEKAWE CZY U NIEMIASZKÓW takie numery by przeszły.CHYBA NIE!

~Robert  IP: 5.172.232.xxx(2017-12-03 17:37:34)
Niestety aplikacja nie przesyła raportów na adres email. A tak miało być.

~Aleksandra  IP: 46.175.225.xxx(2017-11-26 10:52:13)
Korzystam z tego glukometru jak i z aplikacji na smartfona od kilku miesięcy, jest świetny! Wcześniej korzystałam z Accu- Cheka active, do niego potrzeba sporej kropli krwi, tu wystarczy mała jej próbka. Nie ma sensu posługiwania się kilkoma glukometrami jednocześnie i porównywania wyników, to tylko elektronika i wiadomo, że będą różne! Aplikacja jest bardzo pomocna, informuje nie tylko o prawidłowych czy nieprawidłowych zakresach, ale podaje średni poziom glikemii - tygodniowy, miesięczny czy nawet trzymiesięczny. To bardzo ważna informacja, bo wiadomo, czy cukrzyca jest wyrównana czy nie. Mierzę kilka razy dziennie, do tego ostra dieta i szybkie marsze, co najmniej 30 minut dziennie, udało mi się pożegnać z insuliną, a startowałam z wysokiego poziomu /500/, teraz tylko pól małej tabletki rano i jest ok. Generalnie, kontrola i dobry glukometr to podstawa leczenia, pomaga utrzymać dyscyplinę...:) Niestety, problemem jest koszt pasków, refundowane ok. 12 zł, bez refundacji - 40 zł. Powinny być zdecydowanie tańsze!

~Marian  IP: 178.42.148.xxx(2017-11-22 13:47:03)
Glukometr praktycznie został mi na siłę wciśnięty w przychodni. Plusem jest brak konieczności kodowania przy zmianie opakowania pasków...i to by było chyba na tyle jeśli chodzi o plusy. zdecydowanym minusem jest mikroskopijny rozmiar pasków (trudno nie ubabrać się krwią przy wyciąganiu - chyba że ktoś ma cienkie palce), znaczne rozbieżności wyników w porównaniu z laboratoryjnym badaniem (poprzedni glukometr charakteryzował się marginesem błędu rzędu max. 5 mg/dl, ten Bayer to nawet 10 mg/dl), kolejny minus - tym razem maleńki - to 2 baterie (takie jak do płyty głównej w PC) potrzebne do zasilania, koszt to 10 zł komplet - wprawdzie można kupić o połowę tańsze, lecz ich trwałość jest kilkakrotnie krótsza....ale jak ktoś wykonuje jeden pomiar dziennie to nie będzie trzeba często wymieniać. Tak więc jeśli masz palce grubości ołówka, wydatek rządu 10 zł na baterie po 4 opakowaniach pasków i - spore jakby nie było - rozbieżności pomiarów nie są dla ciebie problemem, to możesz pozwolić wcisnąć sobie ten produkt. Ja osobiści żałuję że odstąpiłem tu od przyjętej zasady aby nie kupować leków (paski) od koncernów takich jak Bayer które są znane z testowania swych produktów w Auschwitz.

~ania  IP: 94.254.158.xxx(2017-11-19 17:17:43)
dlaczego nie ma wersji na telefon LG bello:/ szkoda

~Małgorzata  IP: 83.22.249.xxx(2017-11-16 19:12:37)
Witam ponownie. Po aktualizacji programu okazało się, że raporty są lepsze. Jestem ZADOWOLONA.

~Małgorzata  IP: 83.22.249.xxx(2017-11-07 20:41:58)
Glukometr super, aplikacja na telefon także, ale raporty OKROPNE. Myślałam, że będę mogła przedstawić lekarzowi wszystkie informacje, które umieściłam w aplikacji tzn. glikemia, ile zjadłam węglowodanów ile insuliny etc. Do doskonałości tego glukometru potrzebne są dokładniejsze raporty.

~Znawca  IP: 188.166.25.xxx(2017-10-02 22:12:31)
Brak wersji na Windows Mobile 10 dyskwalifikuje to urządzenie.

~Hela  IP: 77.112.8.xxx(2017-09-23 07:44:43)
Chciałam się dowiedzieć jak usunąć pomiar glukozy z aparatu od innej osoby ? Jak pójdę do lekarza może skomplikować tylko diagnozę o stanie mojego zdrowia ?

~Jacek  IP: 84.10.161.xxx(2017-09-10 20:46:51)
Wymiary i pen oraz paski - super ale aplikacja porażka. Nie łączy się przez bluetooth (Iphone 6) a jak już się uda połączyć to nie synchronizuje zapisów. Idąc kontrolnie do lekarza nadal noszę notatki z wynikami zamiast mieć je pod ręką w telefonie.

~Kwiatek  IP: 95.91.211.xxx(2017-08-31 23:09:27)
Male sprostowanie, firma Bayer nie ma zadnego zwiazku z glukometrem Contour. Glukometrami i aplikacja Contour Diabetes zajmuje sie inna firma Ascensia. Jak widac maja problemy z aplikacja od samego poczatku.

~Sylwia  IP: 37.47.23.xxx(2017-07-20 15:33:19)
Do Zbys - bardzo dziękuję za pomoc! Tak myślałam, że to są te same paski, ale lekarz przepisujący receptę bardzo uczulał na to, żeby w aptece dokładnie zaznaczyć, że chodzi o paski do Contour Plus ONE. Dlatego wolałam się upewnić. Serdecznie dziękuję!!!

~Zbys   IP: 185.80.32.xxx(2017-07-19 00:37:08)
Ciag dalszy do Sylwi. Paski Contour plus sa dostepne w kazdej aptece i sa refundowane. Trzeba tylko recepte od lekarza u ktorego Babcia sie leczy. Jezeli w danym dniu nie bedzie w aptece to farmaceuta sprowadza przewaznie na nastepny dzien - tak jest w naszym miescie i napewno u Was tez. Dziwie sie, ze taka sytuacja zaistniala. Pozdrawiam i mam nadzieje, ze pomoglem :-)

~Zbys  IP: 185.80.32.xxx(2017-07-17 18:34:39)
Witaj Sylwia. Do glukometru Contour plus ONE stosuje sie te same paski co do glukometru Contour plus i tak pisze na opakowaniu czyli Contour plus. Zycze zdrowia. Pozdrawiam.

Zobacz wszystkie komentarze (143)

Powrót Do górymojacukrzyca.org - Glukometry: Glukometr CONTOUR PLUS ONE i aplikacja CONTOUR Diabetes
Jeżeli na tej stronie widzisz błąd lub masz uwagi, napisz do nas.


Dana Diabecare R
Contour Plus One
mojacukrzyca.TV
Przydatne
Informacje
Ogłoszenia
Sklep dla diabetyków
Kącik literacki
Wszystko o Accu-Chek
Specjalista radzi
DiABEtyK
Polecamy
Na komputer i telefon
Ministerstwo Zdrowia
Światowy Dzień Cukrzycy
Cukrzyca tamtych lat
O portalu

Redakcja portalu | Napisz do redakcji | Newsletter | O portalu | Media o portalu | Linki | Partnerzy | Nasze bannery | Logo do pobrania | Patronat medialny
Portal mojacukrzyca.org ma charakter jedynie informacyjny. Wszelkie decyzje odnośnie leczenia muszą być podejmowane w porozumieniu z lekarzem i za jego zgodą.
Portal jest prowadzony przez osobę fizyczną wyłącznie w celach osobistych. | Copyright © mojacukrzyca.org 2001-2018 Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Ostatnia modyfikacja: Wtorek, 20 lutego 2018 r.

Zadaj pytanie on-line